Testas - IT testas, parengtas pagal 2009 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Formatų rinkinys, taikomas tekstų rengykle1 kuriamų dokumentų tekstui tvarkyti, siekiant išlaikyti jų pateikimo formos vienodumą, yra vadinamas:

2.  Marius pateikčių rengykle1 rengia pristatymo pateiktį. Jis pažymėjo pele trečią skaidrę ir tempia ją, kaip parodyta paveiksle. Kas atsitiks, jei esant paveiksle pavaizduotai situacijai bus atleistas kairysis pelės klavišas?

3.  Tinklalapis – tai:

4.  Skaičiuoklės lentelės, skirtos savaitgalio kelionei pasirinkti, langeliuose F7, G7 ir H7 įrašytos formulės kopijuojamos žemyn. Remdamiesi pateiktais aprašymais pasirinkite, kurią formulę reikia įrašyti langelyje H7, kad būtų skaičiuojama lankytiniems objektams skirtų kelionės pinigų dalis:

5.  Programos naudotojo licencija – tai:

Baigti testą  Pradėti iš naujo