Testas - Kelio ženklai (1 dalis)

Klausimai:


1.  KELIO ŽENKLAS ĮSPĖJA, KAD:
2.  KURIS KELIO ŽENKLAS "ŠALUTINIS KELIAS IŠ KAIRĖS"


3.  KURIS KELIO ŽENKLAS ĮSPĖJA KAPIE VAŽIUOJAMOSIOS DALIES SUSIAURĖJIMĄ IŠ KAIRĖS PUSĖS?


4.  KURIS KELIO ŽENKLAS "VINGIS Į KAIRĘ"?


5.  KURIS KELIO ŽENKLAS ĮSPĖJA APIE KELIO RUOŽĄ KURIAME ĮVYKSTA DAUG AVARIJŲ?


Baigti testą  Pradėti iš naujo