Testas - Organinė chemija

Klausimai:


1.  p ryšys yra ten, kur yra:
2.  Į visų organinių junginių sudėtį įeina:
3.  Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas:
4.  Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų - anglies ir vandenilio, vadinami:
5.  Bendrą formulę CnH2n+2 turi:
Baigti testą  Pradėti iš naujo