Testas - Antrasis pasaulinis karas

Klausimai:


1.  Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja?

2.  Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola:

3.  1940 m. birželio Hitleris pradėjo karą su D. Britanija ir jis: a) b) c) d)

4.  Kodėl 1939 m. rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas KEISTUOJU KARU ?

5.  1941 m. balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į :

Baigti testą  Pradėti iš naujo