Testas - Valstybės teisė (3)

Klausimai:


1.  Nurodykite blogą atsakymą. Asmuo, ketinantis kelti savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimo narius, turi pateikti:2.  Nurodykite blogą atsakymą. Prezidento valdymo sistema veikia šiose valstybėse:

3.  Nurodykite blogą atsakymą. Parlamentas demokratinėje visuomenėje atlieka šias pagrindines funkcijas:4.  Nurodykite gerą atsakymą. Balsavimas Didžiosios Britanijos parlamente vyksta:

5.  Nurodykite gerą atsakymą. Liberalizmą ir socializmą sieja šis teiginys:Baigti testą  Pradėti iš naujo