Testas - Siera

Klausimai:


1.  Sieros branduolio krūvis?

2.  Koks sieros elektrinis neigiamumas?

3.  Kokia sieros molekulinė formulė?

4.  Kokia sieros virimo temperatūra?

5.  Kuriame periode yra siera?

Baigti testą  Pradėti iš naujo