Testas - Viduramžiai

Klausimai:


1.  Kas nebūdinga viduramžiams?

2.  Didžiausia viduramžių dorybė.

3.  1345-1377 metais LDK valdė kunigaikštis:

4.  Kuris iš šių statinių yra romaninio stiliaus?

5.  Šventasis musulmonų karas prieš kitatikius.

Baigti testą  Pradėti iš naujo