Testas - Halogenai

Klausimai:


1.  Koks cheminis ryšys chloro molekulėje?
2.  Kokiu pavidalu chloras randamas gamtoje?
3.  Kokia agregatine būsena chloras būna natūraliomis sąlygomis?
4.  Kas susidaro chlorui reaguojant su metalais?
5.  Kokioje grupėje yra chloras?
Baigti testą  Pradėti iš naujo