Testas - 2010 m. korepetitorių paruoštas chemijos testas abiturientams

Klausimai:


1.  Kuriame junginyje poliškiausias kovalentinis ryšys:

2.  Kas yra oksidatorius šioje reakcijos lygtyje: CuS + O2 = CuO + SO2

3.  Į kurią pusę pasislinks sistemos N2 + O2 = 2NO - Q pusiausvyra, padidinus slėgį 4 kartus:

4.  Nustatant trąšas, dalis tirpalo buvo pakaitinta su natrio šarmu.Po kaitinimo buvo juntamas amoniako kvapas, o įpylus bario chlorido iškrito baltos nuosėdos. Kokia tai trąša:

5.  Duotos rūgštys H2CrO4 ir H2Cr2O7. Kuriam oksidui reaguojant su vandeniu susidaro šios rūgštys:
Baigti testą  Pradėti iš naujo