Liūtaširdis

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 54
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 46
  • Matematika VBE 24
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 80

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų