Europos Istorija
Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti
Vartotojas Pasisakymas
Žinutė parašyta: 2012-03-25 19:04:27 | Nuoroda

 Profesinis kvalifikacijos pritaikymas: Įgyjama Europos istorijos bakalauro kvalifikacija reikalinga istorijos tyrėjams, archyvų, muziejų, ES informacijos centrų darbuotojams, įvairių politikos ir visuomenės procesų analizės centrų analitikams.
Funkcinės kompetencijos: tirti ir paaiškinti Europos, atskirų Europos regionų - Vakarų Europos, Vidurio ir Rytų Europos, Šiaurės Europos - taip pat Lietuvos raidą praeityje, pagrindinius šią raidą įtakojančius veiksnius bei jų tarpusavio sąveiką; suvokti politinių, teisinių, socialinių, ūkinių, kultūrinių ir religinių Europos bei atskirų jos regionų struktūrų istorinę kaitą ir tarpusavio sąsajas; gebėti naudotis, analizuoti ir vertinti istorijos šaltinius ir jų patikimumą; suvokti skirtingų istorijos faktų interpretacijų argumentus, gebėti juos lyginti bei vertinti; lotynų kalbos, kaip vienos svarbiausių Antikos ir Viduramžių laikotarpių rašytinių istorijos šaltinių kalbos vartojimas profesinėje veikloje; užsienio kalbų vartojimas profesinės ir akademinės veiklos srityse; rišlaus ir sklandaus diskurso, atsižvelgiant į skirtingų teksto tipų reikalavimus, kūrimas žodžiu ir raštu.
Pažintinės kompetencijos: pasirinkti adekvačią Europos istorijos fenomenų tyrimo strategiją, struktūrą ir metodus projektuojant tyrimą bei gebėti atlikti istorijos tyrimą savarankiškai; skleisti atlikto istorijos tyrimo rezultatus visuomenei taikant įvairius istorijos žinių sklaidos metodus; vertinti savo galias profesinėje veikloje, tobulinti savo profesinius gebėjimus, kritiškai apmąstyti pasiekimus.
Bendrosios kompetencijos: savo veikloje vadovautis ir visokeriopai stiprinti bendražmogiškas vertybes - bendruomeniškumą, tarpusavio supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijai; stiprinti Europos bendruomenių savitarpio supratimą remiantis bendru istoriniu ir kultūriniu Europos paveldu, turtingu įvairove ir netgi prieštaravimais bei dramatiškais aspektais; mokėti atvirai ir atsakingai polemizuoti kontraversiškais ir jautriais istorijos klausimais nuosekliai laikantis pagarbos oponentams nuostatų; Lietuvos kaip Europos dalies piliečiams padėti ugdytis individualų ir kolektyvinį identitetą, kuris būtų grindžiamas istorijos žiniomis apie bendrą istorinį paveldą bei lokaliąją, nacionalinę, regioninę bei Europos dimensijas; vadovautis nuostata, kad istorija neturėtų tarnauti ideologinėms manipuliacijoms ir propagandai ir mokėti tokias manipuliacijas pastebėti.
Mokymo institucija: šią Europos istorijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus pedagoginiame universiteto Istorijos fakultete.
Reikalavimai stojantiesiems: Norintys studijuoti Europos istorijos bakalauro programoje privalo būti įgiję vidurinės ugdymo pakopos išsilavinimą ir išlaikę brandos egzaminus.
Karjeros galimybės: Lietuvos ir ES istorijos tyrimo institucijos, analitiniai ir informaciniai centrai, archyvai, bibliotekos, muziejai, kultūros įstaigos, viešųjų ryšių, turizmo agentūros ir informacijos centrai, Lietuvos ir ES valdymo institucijos, etc.

Čia šios programos plakatas.

http://naujienos.istorija.net/2012/02/europos-istorijos-studijos.html

Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti Mano temos | Trinti temą | Redaguoti temą