Mokymo programos
Kompiuterių tinklų administravimas
Valstybinis kodas: 653E10001
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kompiuterių tinklų administravimo inžinierius, gebančius atlikti personalinių kompiuterių techninės įrangos priežiūrą, suprojektuoti, įdiegti ir administruoti vietinį kompiuterių tinklą, įdiegti ir valdyti Windows ir UNIX sistemų serverius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.Būsimieji kompiuterių tinklų administravimo specialistai studijuoja bendruosius teorinius inžinerijos pagrindų dalykus (informacines ir komunikacines technologijas, kompiuterinę grafiką, kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, programavimą, objektinį programavimą, tinklapių rengimo pagrindus, ir kt.), specialaus lavinimo dalykus (elektrotechnikos ir elektronikos pagrindus, kompiuterių tinklus, kompiuterių tinklų saugą ir valdymą, duomenų valdymo technologiją, programavimą PERL, UNIX sistemos administravimą, MS Windows NT šeimos OS administravimą).
Iš viso studijuojami 26 dalykai. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: kompiuterių eksploatavimo, kompiuterių tinklų projektavimo, profesinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir lavinami personalinio kompiuterio aparatinės ir programinės įrangos diegimo, kompiuterių tinklų projektavimo ir priežiūros, Windows ir UNIX sistemų serverių įdiegimo ir valdymo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus kompiuterių tinklų administravimo programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompiuterių tinklų inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti kompiuterių tinklų inžinieriumi.
Asmuo įgijęs kompiuterių tinklų administravimo inžinieriaus kvalifikaciją, gebės diagnozuoti personalinio kompiuterio aparatinės ir išorinės įrangos gedimus, parinkti, įdiegti operacines sistemas ir taikomąsias programas, projektuoti ir įdiegti vietinį kompiuterių tinklą, nustatyti ir šalinti vietinio kompiuterių tinklo įrangos ir duomenų perdavimo linijų gedimus pakeičiant sugedusius įrenginius, įdiegti, valdyti, administruoti, modernizuoti Windows ir UNIX sistemas, aptarnauti Windows ir UNIX sistemų vartotojus, organizuoti ir tobulinti nenutrūkstamą padalinio veiklą, vadovauti padaliniui, pašalinti personalinio kompiuterio gedimus, parengti vietinio kompiuterio tinklo brėžinį ir įrenginių bei medžiagų specifikaciją.
Kompiuterių tinklų inžinierius žinos darbo įstatymus ir darbų saugos reikalavimus, duomenų apsaugos būdus, vietinio kompiuterių tinklo įrangos montavimo darbų eiliškumą, aparatinę kompiuterių įrangą, programavimą, tinklapių rengimo principus, duomenų valdymo technologiją, mokės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą, nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją.
Sėkmingam informatikos inžinieriaus ruošimui ir tolesniam darbui yra svarbios šios bendrosios kompetencijos: bendravimas ir komandinis, organizacinis darbas, darbas su informacinėmis technologijomis, užsienio kalbų mokėjimas, domėjimasis technologijų inovacijomis.
Informatikos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta informatikos inžinieriaus kvalifikacija nėra pripažįstama.
Įgiję kompiuterių tinklų inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti kompiuterių tinklų inžinieriais įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose įvairius kompiuterinius tinklus, bei kompiuterinę įrangą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija Šiauliai Tilžės g. 22
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju