Referatai, kursiniai, diplominiai
Motyvacinio laiško rašymo principai, paskirtis struktūra, patarimai, kaip rašyti, motyvacinių laiškų pavyzdžiai.
Filologija  Kita   (4 psl., 15,98 kB)
Šis darbas yra apie moksleivių gyvenseną ir kalbama apie jų fizinį aktyvumą, mitybos įpročius ir žalingus įpročius. Turinys: Įvadas 3 1 skyrius. SVEIKATOS SAMPRATA IR JĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 5 2 skyrius. MOKSLEIVIŲ GYVENSENA 8 2.2 Moksleivių sveikos mitybos aspektai 9 2.3 Žalingų medžiagų poveikis ir jų vartojimo paplitimas tarp moksleivių 11 2.4 Moksleivių fizinis aktyvumas 17 Išvados 20 Literatūra 21
Sociologija  Kita   (25 psl., 46,6 kB)
Lentelėje pateikiamas autorius, kūrinys, laikmetis, nurodoma kalba, apibendrinamos kūrinio idėjos ir ginami idealai.
Lietuvių kalba  Kita   (5 psl., 20,74 kB)
Chemija. Geležis
2012-11-15
Iš geležies istorijos Geležies atominė sandara Geležies rūda Pagrindinės geležies rūdos Geležies paplitimas Geležies junginiai ir jų panaudojimas Geležies cheminės ir fizinės savybės Geležis žmogaus organizme
Chemija  Kita   (11 psl., 27,87 kB)
Darbo priemonės: 1. Automobilių variklių stendai. 2. Įrankiai ir įrenginiai. 3. Užduočių nuoroda. Darbo eiga: 1. Pasiruošimas darbui. 2. Susipažindinimas su darbų saugos reikalavimais. 3. Susipažindinimas su darbų tikslais ir užduotimi. 4. Darbų pasiskirstymas ir jų vykdymas pagal technologinius reikalavimus. 5. Atlikę šias užduotis pagal sekančius reikalavimus ir aprašykite. • Paskirtį • Sandarą • Veikimo principą • Alkūninio – švaistiklinio ir dujų skirstymo mechanizmo galimų gedimų atsiradimo priežastis. • Gedimų nustatymo būdus ir pašalinimo galimybes. • Darbo saugos reikalavimus, aplinkosaugos ir sanitarinės higienos normas. • Darbo kultūra • Pateikti 2-3 iliustracijas nagrinėjamos temos. • Naudotos literatūros sąrašas.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (5 psl., 193,83 kB)
Kas yra siurrealizmas? Salvadoras Dali, atstovaujantis siurrealizmui, bei jo darbai. 31 skaidrė.
Dailė  Kita   (31 psl., 1,16 MB)
Turinys Įvadas......................................................................................................................................................3 Įmonės aprašymas...................................................................................................................................4 Instruktavimų tvarka...............................................................................................................................4 Priešgaisrinės saugos valdymas………………………………………………………………………..5 Civilinės saugos valdymas……………………………………………………………………………..5 Analizė…………………………………………………………………………………………………5 Išvados…………………………………………………………………………………………………5 Informaciniai šaltiniai.............................................................................................................................6 Priedai………………………………………………………………………………………………….7
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (28 psl., 768,19 kB)
Šis darbas apie Fideli Kastro kaip žmogus, jo gyvenimo istorija, svarbiausius faktus. Darbo tikslas ir uždaviniai Remiantis istoriniais šaltiniais ir jį tyrinėjusių žmonių surinkta medžiaga nuosekliai pateikti informaciją apie Fideli Kastro. Plačiau stengsiuosi apžvelgti jo kelią į valdžios viršūne. Vaikyste, paauglyste. Atskleisti jo kaip revoliucionieriaus charakterio savybes. Savarankiškame darbe siekiama: 1. Pateikti informaciją, apie priemones kuriomis pasinaudojo Fidelis Kastro siekdamas užimti Kubos vadovo postą. 2. Susisteminti negausią informaciją apie Fidelio charakterio savybes. 3. Analizuoti Fidelio asmeninį gyvenimą. 4. Pateikti naujausią informaciją apie pagausėjusią jo šeimą.
Istorija  Kita   (18 psl., 130,16 kB)
referatas kūno kultūrai ĮVADAS Temos aktualumas. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pagrindine problema tampa vaikų pasyvumas, nuo to išsivysto įvairios ligos, viena iš jų - vaikų nutukimas. Todėl šiuo laikotarpiu pagrindinis uždavinys tampa skatinti vaikų aktyvumą tiek šeimose, tiek įvairiose ugdymo įstaigose. Pedagogo tikslas tampa stiprinti vaiko sveikatą, fizinį pajėgumą, skatinti jo aktyvumą integruojant fizinį ugdymą. Tačiau norint sėkmingai ir sistemingai ugdyti vaiko fizinį pasirengimą pedagogas turi išmanyti fizinio ugdymo teorines ir praktines žinias, mokėti jas naudoti veikloje. Tikslas. Susipažinti su fiziniu ugdymu ir jo moksliniais terminais. Uždaviniai: • Susipažinti su fizinio ugdymo samprata; • Fizinio ugdymo ryšiu su kitais mokslais; • Išsiaiškinti pagrindines Fizinio ugdymo sąvokas, jų reikšmes; • Susipažinti su fizinio ugdymo ir sporto teorijos atšakomis. Norint sėkmingai integruoti fizinį ugdymą įvairiose ugdymo įstaigose, būtina sužinoti mokslines apibrėžtis, kurios apibūdina fizinį ugdymą, išryškina jo pagrindines savybes.
Pedagogika  Kita   (11 psl., 18,26 kB)
vaikas mokykloje
2012-04-10
„Vaikas mokykloje – šeimos gyvenimo atspindys„ Nuo senų laikų mokykla laikyta antraisiais vaiko namais, kuriuose jis praleidžia didžiąją dalį laiko. Mokykloje vaikas praleidžia gražiuosius gyvenimo metus, randa pirmuosius draugus, joje formuojasi jo charakteris, realizuojamas savasis „aš“. Bet ar mūsų dienomis mokyklą galime vadinti antraisiais namais?
Socialinis darbas  Kita   (8 psl., 30,15 kB)
Teorinė medžiaga.Puslapių kūrimas.Konspektas
Informatika  Kita   (24 psl., 49,94 kB)
Įvadas: Mano manymu, norint įsigilinti į autoriaus kūrybą visų pirma reikia pažinti patį autorių. Taigi savo darbą pradėsiu trumpu įvadu apie Platono gyvenimą, jo filosofiją bei pažiūras... Dėstymas: Platono meilės teorija yra pirmoji monumentali tokio tipo teorija, kurioje nagrinėjamos meilės priežastys, jos augimo pakopos ir galutinis tikslas. Pasak Platono, meilė atsiranda dėl išorinio sukrėtimo, kuris atsiranda susidūrus su pavienio kūno grožiu. Meilė yra meilė grožiui arba grožio meilė...
Humanitariniai mokslai  Kita   (7 psl., 20,11 kB)
Saturnas
2012-03-25
Saturno puikiai paruostos skaidres
Astronomija  Kita   (10 psl., 344,98 kB)
pamokos planas Nijolė Indriūnaitė ,,Stebuklingas laikas‘‘ 7klasė
Literatūra  Kita   (5 psl., 8,22 kB)
Lietuva
2012-03-01
Lietuvos Respublika (LR; Lietuva) – valstybė Europoje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Ribojasi su šiomis valstybėmis: Latvija (sausumos sienos ilgis – 588 km, jūros siena – 22 km), Baltarusija (sienos ilgis – 677 km), Lenkija (sienos ilgis – 104 km), Rusija (Kaliningrado sritis) (sausumos sienos ilgis – 255 km, Kuršių mariomis – 18 km, jūra – 22 km). Baltijos jūros pakrantės ilgis – 90,66 km. Bendras Lietuvos sienos ilgis – 1732 km. Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos Federacijos siena yra ir Europos Sąjungos siena. Lietuvos ekonominė zona Baltijos jūroje (vakaruose) siekia Švedijos ekonominę zoną. XIV a. Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje: į ją įėjo dabartinė Baltarusijos ir Ukrainos teritorija, dalis Lenkijos ir Rusijos. 1569 m. Liublino unija Lietuva susijungė su Lenkija, suformuodama naują valstybę – Abiejų Tautų Respubliką, kuri gyvavo daugiau kaip 200 metų, kol kaimyninės šalys 1795 m. galutinai pasidalijo jos teritoriją. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d., tačiau 1940 m., Antrojo Pasaulinio karo pradžioje, buvo okupuota TSRS ir vėliau hitlerinės Vokietijos. Vokietijai karą pralaimint, Lietuvą antrą kartą okupavo TSRS. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė atkurianti visišką valstybės suverenitetą.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (19 psl., 487,21 kB)
Tikroji ūkinė bendrija “Kompiuteriai ir jų įranga” numato užsiimti mažmenine įvairios kompiuterinės technikos prekyba. Mūsų kuriamos firmos tikslas- tapti autoritetingiausia tokio profilio įmone, kuri prekiautų geros kokybės įvairia kompiuterine įranga ir teiktų įvairias vartotojų poreikius tenkinančias paslaugas, susijusias su kompiuterių ir jų irangos komplektavimu,irengimu, serviso tiekimu, taisymu ir t.t. Manome, kad šios rūšies prekyba klestės ir bus sėkminga, nes šiuo metu sparčiai auga kompiuterių ir jų įrangos poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti.
Ekonomika  Kita   (15 psl., 20,8 kB)
franku valstybe
2011-12-06
Frankų valstybė. Pirmąją germanų valstybę Romos imperijos buvusioje teritorijoje įkūrė 418 m. V a. antroje pusėje savo valstybes sukūrė Frankai, Burgundų gentys. 476 m. germanų vadas Odoarchas nuvertė paskutinį Romos imperatorių Romulą Augustulą ir tokiu būdu Romos teritorijoje susikūrė barbarų valstybės. V a. pabaigoje frankų gentys užgrobė didžiulę Romos teritorijos dalį ir 486 m. ties Suasono miestu galutinai nugalėjo paskutinius romėnus ir sukūrė frankų valstybę. Įkūrėjas – karalius Chlodvigas. Jis pradėjo Merovingų dinastiją (486 – 768m.) .
Istorija  Kita   (16 psl., 2,02 MB)
Patologija
2011-11-26
Ivadas i Patologija
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (8 psl., 18,13 kB)
Mes negalime gyventi tik dėl savęs – nes mūsų gyvenimus sieja tūkstančiai neregimųjų gijų. Viskas pasaulyje yra susiję tarpusavyje. Niekas nėra pats savaime, viskam yra priežastis ir viską galima paaiškinti. Kito buvimas šalia keičia mūsų jausmus ir veiksmus. Tuomet mes nesame visiškai laisvi ir negalime daryti to, ką norime, mums tampa svarbu, kaip atrodome, elgiamės, ką sakome. Žmonių bendravimas tampa vis labiau sunkesnis. Tam įtakos turi daug įvairių veiksnių: pyktis ir didelė agresija vienas kitam, norėjimas turėti kuo daugiau. Kuo susijusi agresija biologijoje ir visuomenėje? Kokia yra teritorinė elgsena? Arba kokia yra gyvūnų šeimų struktūra? Altruizmas? Koks altruizmas gyvūnų pasaulyje? Į vienus ar kitus kausimus stengiasi atsakyti mokslas.
Sociologija  Kita   (8 psl., 475,61 kB)
Jurate e Kastytis
2011-11-07
jurates ir kastycio pasaka portugaliskai
Kitos kalbos  Kita   (3 psl., 12,32 kB)
Ekologija
2011-05-23
ekologijos referatas apie vandens tarsa, irasyti veiksniai, vandens svaros normos, bendra informacija apie vandens tarsa.
Aplinka  Kita   (16 psl., 34,17 kB)
Foto pamoka kaip iš servetėlių padaryti gvazdiką
Dailė  Kita   (5 psl., 600,37 kB)
PowerPoint pristatymas apie suaugusiųjų savižudybes.
Socialinis darbas  Kita   (23 psl., 616,06 kB)
Neraiškių sistemų panaudojimas elektros energetikoje
Kita  Kita   (11 psl., 264,97 kB)
kukucio balades
2011-04-17
Marcelijaus Martinaičio "Kukučio baladės"
Lietuvių kalba  Kita   (37 psl., 34,39 kB)
Mokytojo svarba, mokytojo samprata, vaidmenys, profesijos prasme
Socialinis darbas  Kita   (7 psl., 20,53 kB)
Vaikų sveikata
2011-04-09
Sveikos mitybos pricipai Vaikų higieninis ugdymas šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje Vaikų miego sutrikimai Vaikų slauga
Medicina  Kita   (6 psl., 16,01 kB)
Aš manau, kad neverta. Kad sugebėtum pažvelgti į akis prasmei turi būt tam pasiruošęs, ne kiekvienas gali tą padaryti savęs neįskaudinęs, neužgavęs. Tai įrodo ir daugelio literatūros klasikų kūriniai. Tragiški herojų likimai dažnai ten perpinti ieškojimo, bandymo suprasti, pateisinti, atverti, pačiam būti atviram. Kiekvienas iš jų ieškojime bandė atrasti save, savo vietą, deja.... Atsakymai dažnai nebūna vienareikšmiai, suprantami, juose lengva pasiklysti, pasimesti. Tikrojo kelio ieškojimas dažnai būna kelias į niekur.
Lietuvių kalba  Kita   (1 psl., 8,31 kB)
Tai UAB “Karys” verslo planas. Įmonė veiklos pobūdis: karate treniruotės. Taip pat klientams bus teikiamos nemokamos konsultacijos mitybos klausimais.
Administravimas  Kita   (28 psl., 72,08 kB)
Do we throw our ancestral heritage in the fire, or put it on the museum window, for people to know that once existed in paper? I think not, but Consider.
Anglų kalba  Kita   (1 psl., 6,06 kB)
Lietuvių kalba sovietinės okupacijos metais
Kalbos kultūra  Kita   (8 psl., 314,64 kB)
scenarijus
2011-03-11
Trumpas scenarijus paskutiniam skambuciui
Teatras, kinas  Kita   (4 psl., 11,37 kB)
Cross-cultural
2011-03-07
Cross-cultural. ANGLU KALBA, lietuviskos kulturos palyginimas su 3/5 is dimensiju////// Lithuania is the country with the strongest Masculinity what means then men are the bosses, the head of the family also man. A lot of years ago woman had only few main roles- house keeping and childs sometimes small job. There was only few womans in political life or economics. It was only mans sphere. Actually now, woman in Lithuania are very intelligent , competitive in a lot of “mans” spheres and more independent than before. Its change a lot -they having more and more power than they might think
Kita  Kita   (2 psl., 12,28 kB)
Renginio planas Saugus Eismas skirtas mokyklai
Sociologija  Kita   (6 psl., 14,91 kB)
Egipto meno bruožai
Lietuvių kalba  Kita   (3 psl., 167,15 kB)
UAB 'Geliu sala'
2011-02-21
Verslo planas UAB "Gėlių sala". Darbas susideda iš tokių dalių kaip verslo aprašymas, rinkodaros planas, gamybos planas, vadyba, finansinis planas, literatūros sąrašas bei priedai (lentelės, kurios netelpa į 1 psl.)
Ekonomika  Kita   (19 psl., 71,16 kB)
M. Valančius
2011-01-24
M.Valančius - lietuvių grožinės prozos pradininkas - gimė 1801m. vasario 16d. Nasrėnų kaime, netoli Salantų (Kretingos raj.) turtingo valstiečio šeimoje. Mokėsi Žemaičių Kalvarijos domininkonų mokykloje, Varnių kunigų seminarijoje, Vilniaus dvasinėje akademijoje. 1828m. M.Valančius tapo kunigu. Jis užėmė aukštas pareigas: buvo Vilniaus ir Peterburgo dvasinių akademijų profesorius, Varnių dvasinės seminarijos rektorius, o nuo 1850m. - Žemaičių vyskupas.
   
Lietuvių kalba  Kita   (11 psl., 93,08 kB)
Elektrosauga
2011-01-19
Tarptautiniuose dokumentuose ir nacionaliniuose teisės šaltiniuose akcentuojama žmogaus teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas. Žmogaus egzistavimo aplinkoje egzistuoja įvairios prigimties pavojingi ir kenksmingi veiksniai, galintys sukelti traumas, sutrikdyti darbingumą arba pakenkti sveikatai. Vienas iš tokių veiksnių – elektra. Todėl elektros inžinerijos ir giminingų specialybių specialistams reikia žinoti apsaugos būdus. Šios disciplinos tikslas supažindinti apsaugos nuo elektros pavojingais ir kenksmingais veiksniais apsaugojimo jų būdais. Pavojingi ir kenksmingi dažniausiai yra elektros įrenginiai ir gamtos reiškiniai.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (31 psl., 108,41 kB)
„Aš egzistuoju, reiškia aš teršiu“. Šis priežodis gali būti taikomas bet kuriai medžiagai, bet kokiam procesui. Aplinkos tarša nėra naujas fenomenas. Praeityje atskirais atvejais buvo priimami aplinkos ir gyvosios gamtos apsaugos įstatymai. Gamtą teršė dar pirmykštis žmogus, o visuomenės gyvenamoji aplinka niekada nebuvo idealiai švari. Tais laikais pagrindiniai gamtos teršėjai buvo patys gamtos procesai. Vulkanų išsiveržimai, savaimingi miškų gaisrai, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės sudarydavo daugiau ar mažiau vienokių ar kitokių teršalų. Didėjant Žemės gyventojų skaičiui ir nuolat augant jų poreikiams, didėjo ir žmonių ūkinės veiklos poveikis gamtai, aplinkai. Kai žmogus dar ganė gyvulius ir primityviais įrankiais dirbo žemę, jo naudojimosi gamta atliekos buvo lengvai absorbuojamos natūralaus gamtos ciklo metu.
Darbo ir civilinė sauga  Kita   (17 psl., 103,62 kB)
Nuo 1924 metų rengiamos specialios olimpinės žiemos sportų žaidynės. Pradžioje jos buvo rengiamos tais pačiais metais, kaip ir vasaros, bet nuo 1994m. jos rengiamos praėjus dvejiems metams po vasaros žaidynių. Pirmosios žiemos olimpinės žaidynės – Tunbergo ir Haugo žaidynės Šmoni mieste (Prancūzija), 1924m. sausio 25 –vasario 4d.
Istorija  Kita   (9 psl., 3,3 MB)
Tai lietuvių kalbos atsiskaitomasis darbas, skirtas susipažinimui su interviu žanru.
Lietuvių kalba  Kita   (3 psl., 12,74 kB)
Nagrinėjamas šių subjektų statusas pagal nauja BPK ir kitus įstatymus. Įstatymai lyginami su užsienio valstybių kodeksais. Eksperto statusas. Eksperto dalyvavimas teismo posėdyje. Eksperto išvada. Eksperto išvados vertinimas. Užsienio valstybių įstatymai (lyginamoji analizė). Specialisto statusas. Specialisto dalyvavimas teisme. Specialisto išvados pateikimas. Darbe nagrinėjamos specialisto ir eksperto, specialių žinių sąvokos, reikalavimai ekspertui ir specialistui, jų dalyvavimo teismo posėdžiuose tvarka. Remiamasi naujuoju BPK, Teismo ekspertizės įstatymu, Estijos, Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos BPK. Be to, naudotasi G. Juodkaitės-Granskienės, P. Pošiūno, T. V. Averjanovos J. K. Orlovo ir kitų mokslininkų darbais.
Teisė  Kita   (78,02 kB)
Word'o darbas
2010-10-06
Šriftai, pastraipų tvarkymas, rėmeliai, meninis redaktorius 1. Specialių simbolių įterpimas 1. Stulpeliai, žodžių kėlimas 2. Vandens ženklai ir pastraipų žymėjimas ir numeravimas 2. Lentelės, žodžių kėlimas ir grafikai 3. Formulės 4. Struktūrinė schema 4. Paveiksliukai ir teksto laukų naudojimas 4. Grafiniai objektai 5. Tabuliacija 5. Grafinių objektų išdėstymo galimybės 5. Dalykinė rodyklė 6. Turinys 6. (APIMTIS 6PSL) Tinka ypač VU EK pirmakursiams.
Informatika  Kita   (238,95 kB)
2 užduotis. . Susikuriau aplanką C:\GRUPE. (atsivėriau programos My Computer langą ir jame pažymėjau diską C. Atvertame (klavišas Enter) disko C lange per dešinį pelytės klavišą pasirinkau: NEW – FOLDER. Vietoje standartinio aplanko pavadinimo "New Folder” įrašiau pavadinimą "grupe”. Klavišu Enter baigiau aplanko sukūrimą;
Informatika  Kita   (6,67 kB)
KTU-Elektros sistemų katedra>> Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo užduotis (lentelės, grafikai): Atliekame tuščiosios veikos bandymą, išmatuojame ir nubrėžiame I1, U2, kaip f(U1). Nustatome transformacijos koeficientą K. (APIMTIS 2PSL)
Fizika  Kita   (34,36 kB)
skirtas susipažinti su skysčio paviršiaus įtempimo susidarymo mechanizmu, kapiliariniais reiškiniais, išmokti matuoti įtempimo koeficientą kapiliaru ir ištirti šio koeficiento priklausomybę nuo priemaišų koncentracijos.molekuliniu požiūriu skysčių struktūra yra tarpinė tarp dujinių ir kristalinių kūnų. Skysčių dalelių išsidėstyme pastebima taip vadinama artimoji tvarka (labai mažuose tūriuose gretimos dalelės yra išsidėsčiusios tvarkingai). Tam tikrą trumpą laiką (apie 10-11s) dalelės svyruoja apie pusiausvyros padėtį, po to vėl peršoka į naują padėtį (apie 10-8 cm atstumu). Kiekvieną skysčio paviršiaus sluoksnį veikia molekulinio slėgio ir paviršiaus įtempimo jėgos.
Fizika  Kita   (333,6 kB)
DARBO TIKSLAS: nustatyti radioaktyviojo  spinduliavimo šaltinio aktyvumą. PRIEMONĖS: prietaisas IMFĮ-15V0, sukuriantis silpną savajį spinduliavimo foną, impulsų skaičiavimo įrenginys PP-16,  spindulių šaltinis, sekundometras. MFĮ-15V0M ir PP-16 skirtas  šaltinio radioaktyvumui matuoti. Savasis prietaiso fonas – ne didesnis kaip 0.117 impulsų/s, nesant pašalinio  spinduliavimo. (APIMTIS 3PSL)
Fizika  Kita   (49,08 kB)
Darbo tikslas. Tyrinėti ir pagrįsti puslaidininkinių diodų, diodinio optrono veikimo principus bei savybes, VACH ir parametrus, diodų teorinių modelių ir realių diodų atitikimo laipsnį, diodų darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse. Išmokti praktiškai apriboti diodų darbą leidžiamųjų būvių ar režimų ribose.
Fizika  Kita   (104,23 kB)
Nr. 14
2010-10-06
Tinka VGTU studentams TIKSLAS: stovinčios bangos metodu išmatuoti garso bangos garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių.Šiame darbe garso bangų sudėtis, kitaip sakant, interferencija, vyksta1 pav.,a pavaizduotame įrenginyje. Dažnio n garso banga sklinda iš telefono 2, maitinamo garso dažnių generatoriaus 1. Taške 3 bangos frontas skyla į du: viena banga sklinda į kairę, kita į dešinę. Praėjusios skirtingą kelią bangos susitinka ir interferuoja. Interferencijos rezultatą nustatome taške 4 įtaisytu klausymosi vamzdeliu. Vienos bangos sklidimo kelią keičiame slankiojančiąja vamzdžio dalimi. Vamzdžio poslinkį matuojame matuokliu 5. Užfiksavę vieną interferencijos minimumą (stovinčios bangos mazgą) taške 4 ir pažymėję skalės padalą n1, ištraukiame vamzdį tiek, kad taške 4 susidarytų naujas interferencijos minimumas (1 pav., b). Užsirašome matuoklio skalės padalą n2. iš1 pav., b plaukia, kad n2- n1=l/2, o
Fizika  Kita   (21,89 kB)
Užduotis:išmokti praktiškai taikyti energijos tvermės dėsnį slenkančiam ir besisukančiam kūnui. Išmatuoti bandymo keliu ir apskaičiuoti teoriškai rutuliuko, judančio nuožulniąja plokštuma, greičius v ir v1. Nustatyti kūnų kritimo trukmę t, greičių v ir v1 pereinamTyrimas: dežutės dugną padengiame švariu popieriumi ir ant jo viršaus uždedame anglinę kalkę. Dėžutę priglaudžiame prie nuožulniosios plokštumos pagrindo galo. Prie plokštumos viršutinio galo pakabiname svambalą, statmenai krypčiai nustatyti. Keisdami plokštumos nuolydžio kampą  ir leisdami rutuliukui savaime judėti nuo pat jos viršaus, nustatome rutuliuko nukritimo vietas dėžutėje. Išmatuojame nuožulniosios plokštumos ilgį l, aukščius h ir y horizontalę b, nuotolį x (nuo taško C iki rutuliuko nukrypimo vietos). Tyrimus atliekame esant keturiems skirtingiems aukščiams h. ybės nuo aukščio h atvaizduoti grafiškai.
Fizika  Kita   (18,97 kB)
Standartinis nuokrypis yra lygus kvadratinei šakniai iš dispersijos: Visi trys minėti parametrai taip yra atsitiktiniai dydžiai, nes skaičiuojami naudojant baigtinį matavimų rezultatų skaičių. Tačiau rezultatų skaičiui augant į begalybę, vidurkis, dispersija ir standartinis nuokrypis artėja prie tam tikros, empirinės, vertės. Matematiškai yra įrodoma, kad, kai matavimų skaičius ir vieno matavimo metu užregistruotų dalelių skaičius yra pakankamai dideli, 99,7% matavimų rezultatų patenka į intervalą Šis teiginys vadinamas "trijų sigma taisykle": beveik visi matavimų rezultatai nuo vidurkio nukrypsta mažiau nei 3σ. Kai matavimo paklaida lygi sumai didelio skaičiaus vienodos eilės nepriklausomų paklaidų, atsitiktinio dydžio skirstinys vadinamas Gauso skirstiniu, ir yra tokio pavidalo:
Fizika  Kita   (86,56 kB)
Kalcis
2010-10-06
Kalcio aprašymas>>> Kalcis Ca, periodinės elementų sistemos 2 grupės šarminiu žemės metalų pogrupio cheminis elementas. Atominis skaičius 20, atom. masė. Oksidacijos laipsnis jurginuose + 2. Žemės plutoje yra 2,96℅; tai penktas pagal gausumą elementas. Gamtoje randamas tik mineraliniu pavidalu. Jo svarbiausios rūdos yra klintys, marmuras, kreida, dolomitas, gipsas, dioksidas, fosforitas, apatitas ir kt. Kalcis yra sidabriškai baltos spalvos metalas. (APIMTIS 3PSL)
Chemija  Kita   (28,15 kB)
Realieji skysčiai, tekėdami vamzdžiais arba aparatais, dalį savo mechaninės energijos sunaudoja hidrauliniams pasipriešinimams nugalėti. Tekant skysčiams, susidaro energijos nuostoliai, kurie apskaičiuojami naudojantis eksperimentiniais duomenimis ir empirinėmis skaičiavimo lygtimis. Laboratorinį bandymo stendą sudaro trijų atšakų vamzdynas, sujungtas su vandens rezervuaru. Bandymas atliekamas vienoje nurodytoje vamzdyno atšakoje, esant dviems skirtingoms debito reikšmėms. Debitas keičiamas vamzdyno gale esančiu čiaupu. Debitas matuojamas 3 kartus ir apskaičiuojamas vidurkis.
Chemija  Kita   (8,01 kB)
Viskas apie sidabra. Paruoštas kaip lanksinukas. Trumpai ir aiškiai. Pvz. apie sidabra kaip metalą, jo savybės reakcijas it kt. Keletas įdomybių apie sidabrą. Jo privalumai ir trūkumai kaip metalo.
Chemija  Kita   (49,69 kB)
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967) 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Patvirtinti Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarką (pridedama). 2. Pavesti Finansų ministerijai parengti ir patvirtinti gyventojo, įsigijusio verslo liudijimus, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formą ir pildymo tvarką. (APIMTIS 2PSL)
Apskaita  Kita   (6,37 kB)
1996 m. vasario 22 d. Nr. 13 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės įsakymas. ĮSAKAU: Nustatyti, kad individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės bei visų tipų įmonės, fondai, bendrijos, organizacijos bei jų junginiai, taip pat įstaigos ir organizacijos, išlaikomos iš biudžeto, privalo saugoti 10 metų šiuos dokumentus (APIMTIS 1PSL)
Apskaita  Kita   (4,82 kB)
Finansų ministro įsakymas dėl apskaitos dokumentų papildymo tvarkos. >Mokesčio administratoriaus pareigūnas, patikrinimo metu nustatęs, kad pateiktame apskaitos dokumente trūksta vieno ar kelių privalomų arba privalomų papildomų rekvizitų, mokesčio mokėtojui leidžia papildyti tą dokumentą. Pagal Apskaitos dokumentų papildymo tvarką (toliau - Tvarka) rekvizitais gali būti papildomi visi apskaitos dokumentai (APIMTIS 4PSL)
Apskaita  Kita   (7,7 kB)