Referatai, kursiniai, diplominiai
Vietnamas
2012-04-01
Apie Vietnamo valdymo formą, vidaus valdymą, televiziją ir kt.
Kita  Pateiktys   (7 psl., 302,92 kB)
10 skaidrių apie vėjo energijos naudojimą, jo žalą ir naudą.
Kita  Pristatymas   (10 psl., 1,2 MB)
Londonas
2012-03-19
Geografijos skaidres apie Londona
Kita  Namų darbai   (20 psl., 8,99 MB)
Herbaru augalai
2012-03-13
Rekomenduojami herbarui augalai
Kita  Tyrimai   (4 psl., 17,63 kB)
Organizacijos veiklos analizė. Darbas atliktas nevyriausybinių instutucijų dalykui, Vytauto Didžiojo universitete.
Kita  Analizės   (11 psl., 39,05 kB)
Vaikas – asmuo, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. (LR Civilinis kodeksas, 2000). Gerovė – organizuota socialinių paslaugų ir institucijų sistema, sukurta padėti individams ir grupėms pasiekti patenkinamus, gyvenimo, sveikatos ir asmeninius bei socialinius ryšių standartus, kurie leistų jiems išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų jų gyvenimo kokybę atsižvelgiant į jų šeimų ir bendruomenės poreikius. (Kvieskienė G. Socializacijos pedagogika. Vilnius, 2000). Samprata - ko nors suvokimo būdas, pažiūra, koncepcija. http://www.lki.lt/dlkz/ Šiame darbe nagrinėsime vaikų gerovės sampratą mokslinėje ir teisinėje literatūroje. Aptarsime kiekvienos institucijos poveikį vaiko vystymuisi. Taip pat nagrinėsime pagrindines vaiko teises, pareigas bei jų užtikrinimą.
Kita  Referatai   (11 psl., 34,9 kB)
Draudimo savarankiskas darbas. Tema: Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB „ERGO Lietuva“ ir UAB „PZU Lietuva“ lyginamoji analizė.
Kita  Referatai   (58,59 kB)
Draudimo imoniu palyginimas, is Draudimo. Tema: DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ UAB “BONUM PUBLIKUM“ IR UAB “AVIVA LIETUVA“ LYGINAMOJI ANALIZĖ
Kita  Referatai   (28,1 kB)
Piligrimines keliones galima apibrėžti kaip keliones, atliekamas dėl dvasinių ar religinių motyvų į vietas, laikomas šventomis, kuriose lengviau bendrauti su Dievybe. Ne kiekviena šventa vieta(pavyzdžiui, Krikščionybėje bažnyčia) tampa piligrimine. Kad taptų piligrimystės vieta, bažnyčia turi turėti išskirtinį šventą objektą (paveikslą, relikviją, čia palaidotą šventąjį)arba būti pastatyta netoli stebuklingų ar reikšmingų religinių įvykių vietos (pvz., Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta). Siekdami malonių ar gauti atleidimą už nuodėmes (atlaidus) krikščionių piligrimai keliauja tiek į tolimesnes, tiek į artimesnes bažnyčias. Taigi bendrąja prasme, piligrimai keliauja į tas vietas, kur tikisi lengviau sulauksią dieviškos pagalbos. Piligrimai suaktyvina ir sureikšmina šventas vietas. Jos gali būti periferinės pasaulietiniame kontekste, bet dėka piligrimų tampa pagrindinėmis religinėmis Pasaulio vietomis. Taigi norint išsamiai apibūdinti piligrimystės vietas yra svarbu ištirti ne tik pačiąvietą, į kurią keliauja maldininkai, bet ir piligrimų vaidmenį atliekant skirtingus ritualus, piligriminių kelionių pobūdį, dažnumą ir mastą.
Kita  Kursiniai darbai   (593,12 kB)
Referato rasymas
2012-03-03
Patarimai kaip rasyti referata
Kita  Pristatymas   (3 psl., 2,29 MB)
Aristotelis savo darbuose kalbėdamas apie valstybę, nagrinėdamas jos santvarkos formas, analizuodamas visuomenės struktūrą savo apmąstymuose, piliečiams skiria nemažai dėmesio. Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Jis steigia politines grupes, kad galėtų geriau realizuoti savo siekius. Valstybės tikslas – jos piliečių gerovė. Šiuo aspektu Aristotelis išanalizuoja įvairias valstybės formas. Aristotelio požiūriu, retas kuris geba gyventi gerai ir prisiimti atsakomybę už savo piliečius, bet dar mažiau tokių, kurie būtų tinkami dirbti valstybės pareigūnais. Todėl graikų demokratija smarkiai suvaržė savo piliečių teises. Valstybė turi būti taip sutvarkyta, kad remtų dalį gyventojų, kurie geba gyventi gerą gyvenimą ir įgyvendinti moralines bei teorines dorybes.
Kita  Referatai   (14 psl., 27,85 kB)
VISKAS APIE TARPINĖS STOTIES PROJEKTAVIMĄ GELEŽINKELIJE Kursinis darbas 1. APRAŠYMO SKYRIUS Projektuojama stotis yra tarpinė, išdėstyta dvikeliame ruože. Minėta stotis turi I kategorijos geležinkelio liniją. Per parą į stotį galima bus priimti ir išleisti 28 prekinių traukinių ir 8 keleivinius, kurių ilgis 500 m. stotyje bus naudojama šiluminė trauka. Stotis turi du pagrindinius kelius ir tris atvykimo – išvykimo kelius, kurių naudingas ilgis 1250 m. eismo saugumui užtikrinti įrengti 1 apsauginis aklakelis. Keleivių aptarnavimui įrengtos dvi 6,01 m. pločio platformos. viena pagrindinė keleivinė ir viena tarpinė platforma. Krovinių pakrovimui įrengtas 50 m. ilgio dengtas sandelis. Vertingi kroviniai ir kurie bijo blogų oro sąlygų bus pakrauti į dengtą sandelį, o kroviniai nebijantis kritulių kraunami ant rampos, kurios ilgis 60 m.
Kita  Kursiniai darbai   (24 psl., 101,18 kB)
Apskaičiuoti naujai statomo vėjo elektrinių parko ekonominius rodiklius: 1. Sumines vėjo elektrinių parko kapitalines investicijas K. 2. Metines vėjo elektrinių parko techninės priežiūros išlaidas. 3. Metinį vėjo elektrinių parko nusidėvėjimą. 4. Suminius metinius kaštus. 5. Metinę elektros energijos gamybą. 6. Metines pajamas už parduotą elektros energiją. 7. Metinį pelną. 8. Metinį pelno mokestį. 9. Paskolos grąžinimo grafiką (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies pasiskirstymą kiekvienais metais (pateikti ir grafiškai). 10. Grynųjų pinigų srautą. 11. Vėjo elektrinių parko nediskontuotą ir diskontuotą atsipirkimo laiką. 12. Projekto grynąją diskontuotą (esamąją) vertę. 13. Vidinę pelno normą. 14. Sudaryti projekto balansą. 16. Apskaičiuoti ribinę elektros energijos supirkimo kainą, kuriai esant projektą yra tikslinga įgyvendinti. 17. Atlikti projekto jautrumo analizę, apskaičiuojant grynąją esamąją vertę, kai: - ±2 % keičiasi banko palūkanų norma; - ±10 % keičiasi pagamintos elektros energijos kiekis; - ±10 % keičiasi kapitalinės investicijos. Padaryti išvadas apie vėjo elektrinių parko statymo tikslingumą
Kita  Uždaviniai   (7 psl., 90,31 kB)
Darbo tikslas: apskaičiuoti stiklo lūžio rodiklį. Priemonės: stiklinė gretasienė plokštelė arba prizmė, keletas smeigtukų, kartono atraiža, matlankis, liniuotė, balto popieriaus lapas. Darbo eiga: 1. Ant kartono padėkite balto popieriaus lapa, o ant jo per vidurį – stiklinę plokštelę. 2. Nubriežkite plokštelės konturą. 3. Vienoje plokštelės pusėje įsmeikite du dmeigtukus: vieną – dienelės, kita – toliau. 4. Žiūrėdami i juos per plokštelę iš kitos jos pusės, toje pusėje įsmeikite dar du smeigtukus taip, kad visi keturi atrodytu esą vienoje tiesėje. Nuimkite plokštelę, ištraukite smeigtukus, o jų paliktas žymes paryškinkite rašikliu (pažymėkite taškais). 5. Pirmiausi abiejose plokštelės kontūro pusėse per du pažymetus taškus brėžkite tieses, kol jos susikirs su plokštelės konturu - gausite kritusį ir dukartus lūžusi spindulį. Paskui spindulio kritimo į plokštelę tašką sujunkite su jo išėjimo iš plokštelės tašku ir per juos nubrėžkite statmenis plokštelės konturui (briaunoms). 6. Matlankiu išmatuokite iš oro į stiklą ir iš stiklo į orą sklindančio šviesos spindulio kritimo bei lūžio kampus. Palyginkite juos ir apskaičiuokite stiklo lūžio rodiklį pagal (1) formulę. Matavimus ir skaičiavimo duomenis surašykite į 1 lentelę.
Kita  Laboratoriniai darbai   (5 psl., 87,72 kB)
Automobiliai
2012-01-22
Referatas apie automobilius, jų istoriją, tipus, kuro tipus. Nėra literatūros sąrašo.
Kita  Referatai   (21 psl., 72,39 kB)
Mityba 1-ajai kraujo grupei
Kita  Tyrimai   (2 psl., 11,82 kB)
Norint suvokti kas yra geodezija, ką ji tiria, kokie prietaisai tam naudojami, reikia žinoti bent sąvoką. Taigi kas toji geodezija? Geodezija yra mokslas apie Žemės materiką. Taip jį pavadino graikų filosofas Aristotelis. Pavadinimą sudaro du graikų kalbos žodžiai: goe – žemė ir deizo – daliju arba eidos – išvaizda, forma.
Kita  Referatai   (18 psl., 291,16 kB)
labai geras darbas. Iš jo gavau 10 Įvadas Bus aprašytos automobilių saugos sistemos, užtikrinančios mažesnį avaringumą bei gelbstinčias žmonių gyvybes. Papildomos saugos sistemos nuo paprasčiausių, kaip ABS iki pačių pažangiausių ir brangiausių.
Kita  Referatai   (14 psl., 308,8 kB)
Turizmas suprantamas kaip žmonių keliavimas poilsiniais, pažintiniais, pramoginiais, kultūriniais, sveikatingumo, religiniais tikslais. Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, priimtą 1998 m. kovo 19 d. Turizmas - tikslinga žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymas ar mokamas darbas lankomoje vietovėje.Tikslas:• Išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateiktus tyrimus, susijusius su turizmo vadyba ir nustatyti turistinių vietovių klestėjimo ir klientų pasitenkinimo priklausomybę nuo turizmo vadybos.
Kita  Referatai   (10 psl., 28,98 kB)
Hamletas
2011-11-20
Rašinys pagal Viljamo Šekspyro dramą "Hamletas". „Hamletas“ Veiksmo kulminacija Interpretacija
Kita  Analizės   (2 psl., 7,43 kB)
Įvadas Jungtinių Tautų žmogaus deklaracijoje pabrėžiama, kad prioritetas yra žmogaus išgyvenamumo užtikrinimas ir šis principas yra įteisintas dokumente. „Visi žmonės turi teisę į tokį gyevenimo lygį, kuris užtikrintų sveikatą ir gerovę jiems patiems ir jų šeimai, įskaitant maistą, rūbus, būstą, sveikatos rūpybą ir būtinas socialines tarnybas“ (JT, 1948). Žmogus ir aplinka yra neatsiejami vienas nuo kito, todėl tyrimo objektu tampa žmogaus ir aplinkos sąveikos nagrinėjimas. Aplinka formuoja žmogaus asmenybę ir jo sveikatą. Žmogus bus sveikas tik tuo atveju, jei resursai atitiks poreikius ir, kai namų ir darbo aplinkoje nebus gyvenimą trumpinančių, sveikatos pakenkimus sukeliančių cheminių teršalų, biologinio užkrato ir fizinės taršos. Todėl darbe nagrinėjamos pagrindinės sąlygos kokybiškam žmogaus gyvenimu ir pavojingi žmogaus sveikatai veiksniai.
Kita  Kursiniai darbai   (11 psl., 17,59 kB)
Mineralinio vandens “X” kainos analizė (EKONOMIKA)
Kita  Tyrimai   (4 psl., 19,07 kB)
Ne tik mokslo žmonės, bet ir kiekvienas iš mūsų esame patyrę ir įsitikinę, kad baimės jausmas yra negeras, žlugdantis jausmas. Baimių įvairovė tokia didelė, kad jos aprašyti neįmanoma: vieni bijo vorų, roplių, kiti – didesnio aukščio, dar kiti – uždarų patalpų, išeiti į sceną ar tribūną, lipti į aukštesnį medį ar kalną, bijo šaltos žiemos, karštos vasaros, bijo Dievo, bijo šėtono, bijo mirti, bijo gyventi, bijo netekti valdžios.
Kita  Referatai   (12 psl., 19,78 kB)
Moksleiviams, sugrįžusiems į Lietuvą, yra sudaromos galimybės tęsti mokslus bendrojo lavinimo mokyklose. Jiems suteikiama pagalba, padedant įveikti atsiradusius programų skirtumus. Užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimus nustato mokykla, į kurią kreipėsi mokinys, pageidaujantis tęsti mokslą. Jei reikia įveikti kurių nors dalykų programų skirtumus, mokyklos mokytojų taryba, atsižvelgdama į mokinio pageidavimus, sudaro sąlygas mokiniui įveikti atsilikimą ir atsiskaityti.
Kita  Referatai   (7 psl., 19,2 kB)
Eifelio bokštas
2011-05-01
Apie Eifelio bokštą
Kita  Pateiktys   (5 psl., 350,85 kB)
Duomenų saugumas.Kaip apsisaugoti nuo virusų,virusų tipai.
Kita  Dokumentai   (18 psl., 2,27 MB)
Etiketas,jo pagrindai, geros manieros, kaip reikia bendrauti ir ka reikia zinoti isvykstant i uzsieni.
Kita  Referatai   (17 psl., 41,36 kB)
Pristatymas padesiantis rasyti referata
Kita  Pristatymas   (16 psl., 86,94 kB)
Referato rasymo taisykles
Kita  Pagalbinė medžiaga   (2 psl., 8,69 kB)