Straipsniai

2009-10-19

Primename, kad 2010 m. įvedamas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, t. y. procesas, kurio metu mokinys rengia egzamino baigiamojo darbo aprašą, sukuria ir pagamina produktą ir jį pristato.

2009-10-16

Vilniaus universitetas - vienintelė Lietuvos ir Baltijos šalių aukštoji mokykla, antrus metus iš eilės išlaikiusi savo pozicijas „Times Higher Education - QS" geriausiųjų pasaulio universitetų reitinge. „Vilniaus universitetas net ir sunkmečio bei aukštojo mokslo reformos sąlygomis sugebėjo išlaikyti savo pozicijas tarp 600 geriausiųjų pasaulio universitetų", - didžiavosi ir džiaugėsi VU rektorius akademikas Benediktas Juodka.

2009-10-15

Spalio 14 dieną Vyriausybė patvirtino nutarimo projektą, pagal kurį aukštosioms mokykloms paskirstyti 2009 metų valstybės biudžete universitetinių studijų krepšeliui numatyti asignavimai – 51 016 tūkst. Lt.

2009-10-14

Organizacija “Insidy” organizuoja keliones į užsienio aukštojo mokslo institucijas moksleiviams ir studentams, kuriems suteikiama galimybė pamatyti ir pajusti užsienio universitetų, koledžų dvasią, bei lengviau apsispręsti dėl studijavimo užsienyje.

2009-10-13

Egzaminų sistema vis dar nenusistovėjusi, palaipsniui kasmet ji vis pataisoma, tačiau į gerą ar į blogą? Ką apie tai mano moksleiviai?

2009-10-13

Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakulteto studentų atstovybė „DiDi“ jau trisdešim trečius metus organizuoja rinkimus, kuriuose renkama šauniausia KTU mergina. Spalio 22 dieną, 19 val., klube „Combo“ studentai kartu su „Metal on metal“ prisimins senojo kino atokvėpius.

2009-10-13

Tauralaukio pagrindinė mokykla, daugelį metų organizuodavusi dienas, kuomet pamokas mokykloje vesdavo mokiniai, sulaužė tradiciją ir pirmąkart pabūti mokytojais pakvietė tėvus. Diena, kai pamokas visoms klasėms vedė verslininkai, padavėjai, automobilių meistrai ir kitų profesijų atstovai, vaikams ir mokytojams taip patiko, jog bendruomenė neabejoja - gimsta nauja tradicija.

2009-10-13

2009-20010 mokslo metais Vilniaus ir Kauno apskrities mokyklose bus vykdomas projektas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“, praėjusiais mokslo metais sulaukęs didelio populiarumo tarp Panevėžio apskrities moksleivių ir mokytojų. Projekto iniciatoriai sieks sveikos gyvensenos kultūra sudominti mokytojus, mokinius bei jų tėvelius.

2009-10-12

Spalio 10 d., Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje įvyko LSAS Kongresas, kurio metu dviejų metų prezidento kadencijai buvo išrinktas Arūnas Mark. Jis pakeitė prieš tai dvi kadencijas organizacijai vadovavusią Indrę Vareikytę.

2009-10-09

Nacionalinis egzaminų centras 2009 m. birželio mėnesį paskelbė svarstyti 2010 m. brandos egzaminų tvarkaraščio projektą. Egzaminų tvarkaraštis rengtas atsižvelgiant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių plano nuostatas, 2009 – 2011 m. bendruosius ugdymo planus, kuriuose nurodyta, kad 6-9,11 klasėms ugdymo procesas baigiamas birželio 11d., o 1-4, 10, 12 klasėms – gegužės 28 d.