coliuke223

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Geografija MBE 8
  • Istorija VBE 76
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 32
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 19

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų