Ugnyciukas

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Informacinės technologijos MBE 10
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE -
  • Matematika VBE -
  • Užsienio kalba (anglų) MBE 10

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų