Mokymo programos
žuvies Ir Jūros Produktų Pirminio Apdorojimo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161054102
Kodas pagal ISCED: 13354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 11 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Žuvies perdirbimo pramonė Lietuvoje prieš keletą metų išgyvenusi gilią krizę dėl senų technologijų ir sovietinio darbo organizavimo, galutinai žlugo. Tačiau pastaraisiais metais susikūrė daug smulkių ir vidutinio dydžio įmonių, gaminančių įvairius žuvies produktus pradedant nuo šviežių žuvų produktų ir baigiant žuvų preservais. Įmonės naudoja šiuolaikines technologijas bei įrangą, siekia įdiegti šiuolaikines kokybės valdymo sistemas. Tokioms įmonėms reikalingi kvalifikuoti žuvies perdirbėjai, turintys ne tik gerus žuvies apdorojimo įgūdžius, bet ir suprantantys šiuolaikinės gamybos reikalavimus, žinantys savikontrolės metodus.
Programos tikslas - parengti žuvies ir jūros produktų apdorotojus, gebančius atlikti pirminį žuvies ir jūros produktų apdorojimą įmonėse pagal šiuolaikinius kokybės standartų reikalavimus.
Mokymo programa parengta žuvies ir jūros produktų apdorotojo specialybei įgyti. Asmenys gauna 1500 lygmens kvalifikacijos pažymėjimą. Ši programa nereikalauja išankstinio profesinio pasirengimo, mokėjimo bei įgūdžių, pagal ją gali mokytis mokiniai neturintys pagrindinio išsilavinimo.
Mokymo trukmė - 11 sav. (440 val.). Mokymo programos turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas.
Teoriniuose užsiėmimuose mokiniams suteikiamos žinios apie žuvies ir jūros produktus, atšildymo būdus, žuvies pirminį apdirbimą, sūdymą, panaudojant naujas žaliavas, šiuolaikinius metodus bei įrangą. Teorinis mokymas vyksta teorinio mokymo klasėje, aprūpintoje reikalinga įranga bei mokomąja medžiaga. Laboratoriniai darbai atliekami laboratorijoje su reikalinga įranga, inventoriumi, Teorinio mokymo trukmė - 2,8 sav. (112 val.).
Baigus teorinį mokymą mokiniai praktinį mokymą atlieka žuvies perdirbimo įmonėse. Praktinio mokymo metu mokiniai dirba pagal tos įmonės darbo rėžimą, konkrečiose darbo vietose, kurios numatomos programos praktinio mokymo plane. Praktinio mokymo trukmė 7,8 sav. 312 val.
Mokymosi metu mokiniai laiko geros higienos praktikos taisyklių tarpinį egzaminą. O psichologijos pagrindų, teisės pagrindų, žuvies perdirbimo įmonių įrengimų, darbuotojų saugos ir sveikatos dalykų mokymas baigiamas įskaitomis.
Baigiamasis žinių, įgūdžių vertinimas vykdomas kvalifikacijos egzamino forma.
Įgijęs žuvies ir jūros produktų apdorotojo kvalifikaciją, asmuo gali įsidarbinti bet kurioje žuvies perdirbimo įmonėje krante, dirbti žuvies ir jūros produktų apdorotoju žvejybiniame laive, stambiose viešojo maitinimo įmonėse bei prekybos centruose, kur yra atskiri žuvies perdirbimo skyriai ar cechai.
Žuvies ir jūros produktų apdorotojai žuvies perdirbimo įmonėse dirba žuvies išdorojimo skyriuje (ceche), kur priimama ir išdorojama tiek šviežia, tiek šaldyta žuvis. Žuvies apdorotojas dirba prie žuvies išdorojimo linijos ir rankiniu būdu išdoroja žuvį. Priklausomai nuo gamybos organizavimo, žuvies apdorotojas gali atšildyti šaldytą žuvį įvairiais atšildymo būdais, geba atlikti žuvies plovimą , sūdymą, išdoroti žuvį pagal technologijos reikalavimus, dirbti su žuvies išdorojimo mechanizmais (žvynų valymo, odos nulupimo ir pan.), paruošti išdorotą žuvį ar žuvies file užšaldymui įvairiais būdais, ją užšaldyti, glazūruoti, išfasuoti ir įpakuoti.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kompetencijos:
1. Turėti supratimą apie žuvies apdorotojo teises ir pareigas.
2. Gebėti pasiruošti darbui, laikantis darbų saugos ir higienos reikalavimų.
3. Paruošti žuvies apdorotojo darbo vietą, racionaliai planuoti ir organizuoti darbą.
4. Pažinti ir įvertinti žaliavų kokybę, žinoti jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
5. Gebėti apdoroti žuvį ir jūros produktus įvairiais būdais, pagal technologijos reikalavimus.
6. Žinoti pagamintos produkcijos įpakavimo ypatumus.
7. Žinoti kokybės kontrolės metodus ir formas.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju