Profesinės mokyklos

1. Mokymosi bazė.
Centre įrengta puiki mokymosi bazė apskaitininko ir kasininko, bankinių operacijų tvarkytojo, pramonės įmonių prekybos konsultanto, sekretoriaus ir kompiuterinės įrangos derintojo profesijų mokymui. Yra įrengtos 5 kompiuterių klasės, praktinio mokymo biuras su kompiuterizuotomis darbo vietomis, kompiuterinės įrangos derintojų praktinio mokymo dirbtuvės.

Mokyklos vizija - moderni Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaiga, teikianti šiuolaikinį pagrindinį ir tęstinį profesinį mokymą, su kokybišką vidurinį išsilavinimą teikiančiu technologinės gimnazijos skyriumi.

- tai besimokanti mokykla, turinti modernią infrastruktūrą, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, paruošianti specialistą, gebantį integruotis į besikeičiančią visuomenę ir dinamišką Lietuvos bei ES darbo rinką.

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla – profesinė mokykla su pagrindinio profesinio ir suaugusiųjų rengimo ir perkvalifikavimo skyriais. Tai moderni, atvira visuomenei, teikianti švietimo ir mokymo paslaugas institucija, gebanti modifikuoti teikiamas paslaugas, įvertinant mokslo, technologijų ir veiklos pasaulio pokyčius vartotojų poreikius.

Mokykla nuolat ieško naujovių verslo, gamybos, technologijų ir paslaugų srityse, konsultuoja žemdirbius ir verslininkus praktikos ir informacinių technologijų naujovių klausimais. Dirba kvalifikuoti, patyrę ir savo darbą išmanantys mokytojai, mokosi ir studijuoja naujovėms atviras ir smalsus jaunimas.

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai.

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 438 „Dėl kai kurių Šiaulių mieste esančių profesinio mokymo įstaigų reorganizavimo “, Šiaulių buitininkų mokykla, Šiaulių lengvosios pramonės mokykla, Šiaulių politechnikos mokykla, Šiaulių prekybos ir verslo mokykla ir Šiaulių statybos ir komunalinių paslaugų mokykla nuo 2004 m. liepos 1 d. reorganizuotos sujungimo būdu į Šiaulių profesinio rengimo centrą.

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai.

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras – atvira moderni mokymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą, rengianti aukštos profesinės kvalifikacijos verslo ir paslaugų specialistus, turinčius Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias profesines kompetencijas, gebančius dirbti smulkiajame ir vidutiniame versle, jį organizuoti, siekiančius tobulinti savo kvalifikaciją bei dalyvauti kuriant visų Lietuvos žmonių gerovę.