Kauno maisto pramonės mokykla

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai.

Testas Tau:

Ar įsivaizduoji save dirbantį virėju, konditeriu, padavėju, barmenu, mėsos perdirbėju?
Taip
Ne

Ar žinai, kad nė viena pelė aruode nėra nugaišusi?
Taip
Ne

Ar mėgsti baltą – maistininko - spalvą?
Taip
Ne

Ar turi/įgysi pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą?
Taip
Ne

Ar žinai, kad baigęs (-usi) profesinę mokyklą, būsi labai laukiama (-as) darbdavių ir aukštųjų mokyklų?
Taip
Ne

A T S A K Y M A S: Jei į visus klausimus atsakei ,,TAIP“, neabejodamas stok į mūsų mokyklą!

,,Pelyte" slinkdamas (↓), sužinosi daug apie mūsų puikią mokyklą!

Kauno maisto pramonės mokykla – “Geriausia Kauno regiono profesinio mokymo institucija – 2008". 2006 metais akredituota mokyklos vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.

Taigi – į kelionę!

Pasirinkęs (-usi) mokytis visais laikais paklausią darbo rinkoje maistininko profesiją

Kauno maisto pramonės mokykloje, būsi teisingame kelyje.

Čia – graži, jauki aplinka, darni mokinių ir mokytojų bendruomenė. Mokykla – kaip viena šeima: virš penkių šimtų mokinių ir keturios dešimtys bendrojo lavinimo bei profesijos mokytojų.

Jei sieki įgyti vidurinį išsilavinimą ir įgyti profesiją (virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, maisto produktų darbuotojo), 2 metus mokysiesi gimnazijos skyriuje vidurinio ugdymo 11-12 klasių programos ir profesijos rengimo dalykų. Įgysi brandos atestatą. Trečiaisiais metais tęsi profesijos dalyko mokymąsi, laikysi baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą (jis, beje, įskaitomas kaip valstybinis egzaminas, stojant į maisto technologijų studijų programas).

Būsi kvalifikuotas maisto pramonės darbuotojas.

Būsi potencialus Kauno kolegijos arba kitų aukštųjų mokyklų studentas.

Jei esi įgijęs arba įgysi 2011 m. vidurinį išsilavinimą (turi brandos atestatą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą, per 1 mokslo metus gali tapti kvalifikuotu konditeriu, padavėju ir barmenu, virėju, mėsininku. Jei dirbsi pagal pasirinktą specialybę, Tau bus sudarytos sąlygos mokytis neatsitraukiant nuo darbo įmonėje (tuo tikslu panaudojamos IKT galimybės).

Tapsi aukštos kvalifikacijos maisto pramonės specialistu, turėsi galimybę toliau studijuoti aukštojoje mokykloje. Kvalifikacijos egzamino įskaitomas kaip valstybinis egzaminas.

Jei pagrindinėje mokykloje mokeisi/arba mokaisi pagal specialiojo ugdymo programą, Tau bus saugu ir naudinga mokytis virėjo arba konditerio 3 metų trukmės profesinio mokymo programos.

Įgysi profesijos diplomą, mokysiesi pagal galimybes, padedamas (-a) pagalbos mokiniui specialistų ir supratingų mokytojų.

Informacijos šulinys („Profesinio mokymo programų turinys“)

Ko mokysiesi, pasirinkęs (-usi) profesinio mokymo programas?

Kokios tavo profesinės karjeros galimybės, baigus mokyklą?

Virėjo mokymo programa (valstybinis kodas 330081109; 440081109)

Virėjo profesinio mokymo programos mokiniai mokosi šių profesijos ir bendrųjų dalykų:: civilinė sauga; darbuotojų sauga ir sveikata; ekonomikos ir verslo pagrindai; aplinkosauga; informacinės technologijos; maisto prekių mokslas; kulinarijos pusgaminiai; technologiniai įrengimai; darbo organizavimas; šaltieji patiekalai; sriubos; karštieji žuvies ir mėsos patiekalai; daržovių ir kiti karštieji patiekalai; saldieji patiekalai; užsienio šalių patiekalai; sveika mityba; darbo higiena; maitinimo įmonių apskaita; gamybinė praktika.

Baigęs (-usi) trijų/vienerių metų trukmės virėjo profesinio mokymo programą, Tu gebėsi: parinkti ir paruošti žaliavas, naudotis patiekalų receptūromis ir technologinėmis kortelėmis, organizuoti virtuvės darbą, paruošti įvairius kulinarijos pusgaminius, gaminti ir patiekti įvairius šaltuosius, karštuosius, saldžiuosius bei užsienio šalių patiekalus, virti įvairias sriubas, gaminti sveikos mitybos patiekalus, saugiai naudotis technologiniais įrengimais, laikytis darbo ir asmens higienos reikalavimų.

Galėsi dirbti valgyklų, kavinių, restoranų virtuvėse, kurti verslą, tęsti studijas aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose.

Padavėjo ir barmeno (specializacija - proginių patiekalų gaminimas) mokymo programa (valstybinis kodas 330081101, 440081101)

Padavėjo ir barmeno profesinio mokymo programą pasirinkę mokiniai mokosi profesijos ir bendrųjų dalykų: civilinė sauga; darbuotojų sauga ir sveikata; ekonomikos ir verslo pagrindai; aplinkosauga; informacinės technologijos; maisto prekių mokslas; lankytojų aptarnavimas; technologiniai įrengimai; darbo organizavimas; šaltieji patiekalai; sriubos; karštieji žuvies ir mėsos patiekalai; daržovių ir kiti karštieji patiekalai; saldieji patiekalai; užsienio šalių patiekalai; sveika mityba; darbo higiena; maitinimo įmonių apskaita.

Specializacijos dalykai: karštieji proginiai patiekalai; šaltieji proginiai patiekalai; užsakomieji pobūviai; gamybinė praktika.

Baigęs 3 arba 1,5 metų trukmės padavėjo ir barmeno profesinio mokymo programą, Tu gebėsi: parinkti ir paruošti žaliavas, naudotis patiekalų receptūromis ir technologinėmis kortelėmis, organizuoti virtuvės darbą, paruošti įvairius kulinarijos pusgaminius, gaminti ir patiekti įvairius šaltuosius, karštuosius, saldžiuosius bei užsienio šalių patiekalus, virti įvairias sriubas, gaminti sveikos mitybos patiekalus, saugiai naudotis technologiniais įrengimais, laikytis darbo ir asmens higienos reikalavimų.

Galėsi dirbti padavėju arba barmenu kavinėse, restoranuose, viešbučių restoranuose, baruose, kurti verslą, tęsti studijas aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose.

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa (valstybinis kodas 330054105, 440054107)

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programą pasirinkę mokiniai mokosi profesijos ir bendrųjų dalykų: civilinė sauga; darbuotojų sauga ir sveikata; ekonomikos ir verslo pagrindai; gamtos apsauga; informacinės technologijos; maisto prekių mokslas; maisto pramonės įrengimai; mikrobiologija; darbo higiena ir gaminių sauga; konditerijos technologija; duonos gamybos technologija; mėsos pramonės žaliava ir jos apdorojimas; žaliavos paruošimas mėsos gaminiams; mėsos gaminių technologija; gamybos apskaita.

Specializacijos dalykai: dešrų gamybos technologija; rūkytų mėsos ir kulinarijos gaminių technologija; gamybinė praktika.

Baigęs(-usi) trijų arba vienerių metų trukmės maisto pramonės darbuotojo mokymo programą, Tu gebėsi: parinkti ir paruošti žaliavas, naudotis gaminių receptūromis ir technologinėmis kortelėmis, paruošti žaliavą mėsos gaminiams, ją apdoroti, paruošti įvairius kulinarijos, konditerijos, duonos-pyrago gaminių pusgaminius, gaminti įvairius duonos, pyrago, konditerijos, mėsos gaminius, įvairias dešras, saugiai naudotis technologiniais įrengimais, laikytis darbo ir asmens higienos reikalavimų.

Galėsi dirbti duonos – konditerijos skyriuose, mėsos produktų gamybos įmonėse bei prekybos centrų mėsos produktų skyriuose, kurti verslą, tęsti studijas aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

Konditerio mokymo programa (valstybinis kodas 330081110; 440081110)

Konditerio profesinio mokymo programos mokiniai mokosi šių profesijos dalykų: civilinė sauga; darbuotojų sauga ir sveikata; ekonomikos ir verslo pagrindai; aplinkosauga; informacinės technologijos; žaliavos; konditerijos gaminių pusgaminiai; technologiniai įrengimai; duonos gaminių technologija; pyrago gaminių technologija; nemielinės tešlos; nemielinės tešlos gaminiai; darbo higiena; kreminiai gaminiai; gaminių apipavidalinimas; gamybos apskaita; gamybinė praktika.

Baigęs(-usi) trijų arba vienerių metų trukmės konditerio mokymo programą, Tu gebėsi: parinkti ir paruošti žaliavas, naudotis gaminių receptūromis ir technologinėmis kortelėmis, paruošti įvairius konditerijos gaminių pusgaminius, paruošti duonos, pyrago, konditerijos gaminių tešlas ir formuoti bei kepti jų gaminius, gaminti ir apipavidalinti kreminius gaminius, saugiai naudotis technologiniais įrengimais, laikytis darbo ir asmens higienos reikalavimų.

Galėsi dirbti konditeriu (-e), kurti verslą, tęsti studijas aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

Tau pravartu, naudinga ir įdomu žinoti!

Tarptautiniai projektai – puiki galimybė tobulėti profesinėje srityje ir pamatyti pasaulį.

Siekdama savo mokinius išugdyti mobiliais, lanksčiais, atvirais, kompetentingais savo srities specialistais, turinčiais europietišką dvasią ir gebančiais dirbti bet kurioje Europos šalyje, mokykla aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, kurių įgyvendinimo metu mokiniai tampa atviresni, labiau pasitikintys savimi, geriau vertinantys savo gebėjimus.

Vieni iš labiausiai mėgiamų yra LEONARDO DA VINČI mobilumo projektai, kuriuose mokykla dalyvauja nuo 1999m. ir kaip projektų koordinatorė, ir kaip partnerė. Įgyvendinant Leonardo da Vinči mobilumo projektus užsienio šalyse ( Norvegija, Suomija, Latvija, Estija, Italija, Danija, Vokietija, Olandija ir t.t.) stažuojasi ir mokiniai, ir mokytojai.

Mokykla taip pat dalyvauja COMENIUS mokyklų daugiašalės partnerystės projektuose. Šiais metais vykdomas projektas „Energy“ subūrė Lietuvos, Vokietijos, Portugalijos, Rumunijos mokinius ir mokytojus, kuriems svarbi planetos ateitis: CO2 mažinimas atmosferoje, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas.

Norėdami pagilinti verslumo žinias ir įgūdžius, dalyvaujame NORDPLUS JUNIOR projekte „Verslumas viešbučių ir restoranų specialybėje“. Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokiniai drauge su Latvijos ir Norvegijos mokiniais dirba mokyklų virtuvėse, valgyklose ar kavinėse. Bendraudami, gamindami populiarius patiekalus ir juos patiekdami, mokiniai vysto verslumo įgūdžius.

Jei gyveni ne Kauno mieste, Tau bus suteiktas gyvenamasis plotas mokyklos bendrabutyje. Tai – antrieji namai: šilti, jaukūs kambariai, dušai, virtuvėlės. Garantuojamas saugumas. Mokestis už bendrabutį – 13 litų per mėnesį.

Labai svarbu! Apmokami važiavimo į mokyklą – iš mokyklos į namus autobusų bilietai. Mokiniams, gyvenantiems iki 40 km už Kauno m. ribos, apmokami važiavimo autobusais arba mikroautobusais bilietai kasdien. Gyvenantiems bendrabutyje mokiniams važiavimo autobusais ar mikroautobusais bilietai apmokami atvažiuoti į mokyklą ir grįžti iš mokyklos sekmadienį ir penktadienį.

Jei iškyla mokymosi, bendravimo problemų, materialinių sunkumų, juos padės įveikti kvalifikuoti pagalbos mokiniui specialistai: psichologė, socialinis pedagogas, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja.

Jei netelpi savyje, trokšti iškelti savo energiją, Tavęs laukia mokinių tarybos veikla ir neformaliojo ugdymo (būrelių) užsiėmimai: krepšinio būreliai (merginų, vaikinų); bendrojo fizinio pasirengimo; dramos būrelis; renginių organizavimo būrelis; moderniojo šokio būrelis; floristikos būrelis; filmavimo - fotografavimo būrelis.

Jei jauti savyje būsimo verslininko gyslelę, tave pakvies jau septintus metus dirbanti mokinių mokomoji bendrovė. Ji dirba pagal Lietuvos Junior Achievement programą. Šiemet savo veiklą bendrovė pradėjo po „Skonerio“ vėliava.

Tai svarbu visiems! Ir Tau!

Jei gerai lankysi pamokas ir mokomąją praktiką, būsi pažangus, kas mėnesį gausi stipendiją. Jos dydis priklauso nuo Tavo pažangumo vidurkio ir lankomumo.

Ištikus nelaimei, susidarius sudėtingai situacijai, direktorius gali skirti ir pašalpą.

Jei turi laisvą pamoką, jei reikia susirasti informacijos internete, enciklopedijose, vadovėliuose, o gal nori tiesiog ramiai paskaityti laikraštį, žurnalą, knygą, pabendrauti su draugais,

Ateik į biblioteką – informacijos centrą.

P.S. Retai kur rasi tiek populiarios grožinės literatūros, - įsijunk į neformalų skaitytojų klubą nemokamai!

Lentynos lūžta nuo knygų!

Karjeros centre (akredituotame PIT-e) rasi daug informacijos apie mokyklą. Čia daugeliui prasideda pirmoji pažintis su mūsų mokykla. Žr. Nuotraukas – kiek jose džiaugsmo!

Mokymosi aplinkos

Nors mokykla nedidelė, bet po jos stogu telpa ir bendrojo lavinimo, ir profesijos mokymo teorijos kabinetai bei praktinio mokymo laboratorijos. Daugelyje kabinetų – stacionari kompiuterinė technika, vienviečiai stalai, gausu vaizdinių ir techninių priemonių, gėlių. Svarbiausia - šilta, jauku.

Kuo ypač didžiuojamės? Modernia mėsos perdirbimo laboratorija, mokomąja kavine, maisto ruošimo laboratorija, konditerijos ir duonos kepimo laboratorija, anglų kalbos kabinetu, konferencijų sale, sporto sale, gimnastikos salyte, lietuvių kalbos kabinetu, chemijos ir biologijos kabinetu, maisto ruošimo kabinetu, etnografiniu kampeliu.

Šiais mokslo metais biologijos-chemijos bei maisto ruošimo kabinetai atsinaujino, dalyvavę LR švietimo ir mokslo ministerijos ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

2011-aisiais metais mokykla pradės sparčiai plėstis: bus pradėtas steigti mėsos ir duonos-konditerijos sektorinis praktinio mokymo centras, finansuojamas iš ES lėšų. Kauno miesto centre taip pat bus steigiamas viešbučių ir turizmo sektorinis praktinio mokymo centras virėjų, padavėjų ir barmenų bei viešbučių darbuotojų rengimui.

Praktinio mokymo laboratorijose sumontuota norvegiška ir vokiška įranga, reikalinga technologinio proceso operacijų vykdymui.

Mėsos perdirbimo laboratorijoje sumontuota ES reikalavimus atitinkanti moderni, šiuolaikiška įranga. Mokiniai praktinio mokymo metu įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, bendrųjų ir profesinių kompetencijų.

viečiame užsukti į mūsų mokyklą! Ateik su draugais, tėvais, - laukiame kasdien!

Jei turi klausimų, drąsiai rašyk laišką pačiam mokyklos Direktoriui (www.kmpm.lm.lt)
Mokyklos adresas: Taikos pr. 133, 51123 Kaunas
Mokyklos telefonai: (8 37) 45 43 13; (8 37) 45 64 15
Mokyklos faksas: (8 37) 45 43 13
Mokyklos elektroninis paštas: [email protected]
Mokyklos internetinis puslapis: www.kmpm.lm.lt

 

Pasidalink Facebook'e
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju