Studijos.lt paslaugų naudojimo sąlygos

Šios Studijos.lt paslaugų naudojimo sąlygos nustato taisykles, privalomas visiems interneto tinklalapio Studijos.lt (toliau – Interneto tinklalapis) naudotojams (toliau – Naudotojai).

1. Naudotojas, norėdamas rašyti forumo žinutes ar komentarus, išsiųsti ar atsisiųsti mokslo darbus, privalo registruotis Studijos.lt paslaugų naudotoju Studijos.lt svetainėje užpildydamas privalomus registracijos laukus bei atlikdamas kitus būtinus reigstracijai atlikti veiksmus.

2. Registruodamasis Studijos.lt paslaugų naudotoju, Naudotojas:
- sutinka, kad jo Studijos.lt prieiga būtų prijungta prie ePasas.lt;
- įsipareigoja pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save;
- sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Prieš atlikdamas veiksmus, būtinus sėkmingai registracijai Studijos.lt paslaugų naudotoju, Naudotojas privalo susipažinti su šiomis Studijos.lt paslaugų naudojimo sąlygomis.

4. Jei Naudotojas nesutinka bent su viena nustatyta sąlyga, nustatančia forumo žinučių ar komentarų rašymą, mokslo darbų talpinimą ar parsisiuntimą Interneto tinklalapyje, jam draudžiama naudotis Interneto tinklalapio Studijos.lt teikiamomis paslaugomis, kuriomis Naudotojams yra suteikiama erdvė skelbti savo medžiagą.

5. Naudotojas, talpindamas mokslo darbus Interneto tinklalapyje Studijos.lt, patvirtina, kad jis yra tokios medžiagos autorius arba turi visas autoriaus turtines teises, suteikiančias teisę talpinti ir skelbti atitinkamą medžiagą Interneto tinklalapyje bei suteikti teises, nurodytas šių sąlygų 5 punkte.

6. Naudotojas, patalpinęs mokslo darbą Interneto tinklalapyje Studijos.lt, neatlygintinai suteikia Interneto tinklalapio savininkams visas autoriaus turtines teises į Naudotojo patalpintą medžiagą. Autoriaus turtinės teisės perduodamos patalpintos medžiagos skelbimo Interneto tinklalapyje laikotarpiu.

7. Naudotojo Interneto tinklalapyje publikuojamose forumo žinutėse, komentaruose ar talpinamuose mokslo darbuose negali būti:
- grasinimų asmeniui (asmenims) ar juos įžeidžiančio turinio;
- trečiųjų asmenų kurtos medžiagos, negavus šių asmenų sutikimo;
- etninės ar rasinės diskriminacijos skatinimo;
- skatinimų nusikalsti, smurtauti prieš save ar kitus, vartoti narkotikus ir alkoholį;
- kitos Lietuvos Respublikos įstatymų draudžiamos medžiagos. Naudotojui, Interneto tinklalapyje patalpinus medžiagą su aukščiau išvardintu draudžiamu turiniu, Studijos.lt administracija turi teisę pašalinti tokią medžiagą iš Interneto tinklalapio bei uždrausti tokią medžiagą patalpinusiam Naudotojui toliau naudotis Interneto tinklalapio paslaugomis.

8. Naudotojas, talpindamas Interneto tinklalapyje medžiagą, patvirtina, jog supranta, kad Interneto tinklalpyje Studijos.lt jam yra suteikiama galimybė jo paties valia ir noru talpinti atitinkamą medžiagą bei padaryti ją prieinamą visiems Interneto tinklalapio lankytojams, todėl talpindamas medžiagą, pažeidžiančią kitų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, veikia savo rizika ir priisima visišką atsakomybę dėl kitiems asmenims, talpinant Interneto tinklalapyje medžiagą, padarytą žalą.

9. Atitinkamai Studijos.lt administacija pareiškia, kad visą atsakomybę dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos prisiima Interneto tinklalapio Naudotojas, dėl kurio patalpintos medžiagos tokia žala buvo padaryta, todėl Studijos.lt administracija, pati netalpindama ir neskelbdama medžiagos Interneto tinklapyje, o tik suteikdama erdvę tą daryti Interneto tinklalapio vartotojams, atsakomybės dėl padarytos žalos tretiesiems asmenims nepriisima.

10. Dėl Naudotojo patalpintos medžiagos neteisėtumo Interneto tinklalapio Studijos.lt savininkams patyrus nuostolių ar kitokių išlaidų, Naudotojas įsipareigoja Interneto tinklalapio Studijos.lt savininkams atlyginti visą dėl jo neteisėtų veiksmų padarytą žalą.