Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla – profesinė mokykla su pagrindinio profesinio ir suaugusiųjų rengimo ir perkvalifikavimo skyriais. Tai moderni, atvira visuomenei, teikianti švietimo ir mokymo paslaugas institucija, gebanti modifikuoti teikiamas paslaugas, įvertinant mokslo, technologijų ir veiklos pasaulio pokyčius vartotojų poreikius.

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai.

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla – profesinė mokykla su pagrindinio profesinio ir suaugusiųjų rengimo ir perkvalifikavimo skyriais. Tai moderni, atvira visuomenei, teikianti švietimo ir mokymo paslaugas institucija, gebanti modifikuoti teikiamas paslaugas, įvertinant mokslo, technologijų ir veiklos pasaulio pokyčius vartotojų poreikius.

Mokyklos misija

Teikti aukštos kokybės švietimo, profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo paslaugas, kurios padėtų absolventams sėkmingai pasirengti tolimesnėms studijoms, profesinei veiklai arba įgyvendinti asmeninius karjeros siekius. Sukurti mokymo organizavimo modelius, sudarančius sąlygas mokiniams rinkti ugdymo kelią pagal savo gabumus ir siekius, kad galėtų rasti savo vietą dinamiškoje visuomenėje.

Mokyklos tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis mokyklos tikslas ir uždavinys – parengti iniciatyvų, darbštų, išsilavinusį ir kvalifikuotą specialistą, siekiantį konkuruoti darbo rinkoje ir rasti vietą gyvenime, sudaryti sąlygas kiekvienam norinčiam dirbti, įgyti profesinį pasirengimą, kuris garantuotų valstybės pripažintą kvalifikaciją, sudaryti sąlygas įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, garantuoti mokymosi tęstinumą, aprūpinti mokymo kabinetus ir dirbtuves naujausiomis mokymo ir mokymosi technologijomis, sudaryti sąlygas mokytojas kelti savo kvalifikaciją, vykdyti mokyklos vidinį auditą ir jo išvadomis vadovautis sudarant tolesnes mokyklos veiklos gaires ir tapti techniniu požiūriu moderniai įrengta mokykla.

Mūsų mokykla dalyvavo Leonardo da Vinci projekte:

2005 m . spalio 1 d. startavo Leonardo da Vinci bandomasis projektas LT-05-B-F-PP-171014 “Development of Programmes for Training of European Level Welding Specialists (EUROWELD)„, kurį koordinavo Klaipėdos universitetas. Projekte dalyvavo 13 partnerių iš 4 šalių. Specialistų komanda, susidedanti iš Talino Technologijos universiteto ir Mechanikos mokyklos, Latvijos suvirintojų asociacijos ir Rygos technikos universiteto, Rostoko (Vokietija) Suvirinimo mokymo ir mokslo tyrimo instituto, Schwerin (Vokietija) Amatų mokyklos, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro,Technikos priežiūros tarnybos, UAB “Amatų mokymo centras“, VGTU, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos ir KU atstovų, kurs mokymo/mokymosi medžiagą 4 programoms – Europos suvirinimo inžinieriaus (European welding engineer – EWE), Europos suvirinimo technologo (EWT), Europos suvirinimo specialisto (EWS bei Europos suvirinimo meistro (EWP) – partnerių nacionalinėmis kalbomis, paruoš dėstytojus Rostoke, praves bandomuosius mokymus Taline, Rygoje, Klaipėdoje ir Šverine. Projekto trukmė – 24 mėn., biudžetas – 336.817,00

Mokykloje šiuo metu rengimos šios specialybės:

1. Draudimo konsultanto.

Draudimo konsultanto mokymo programa yra parengta pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintus reikalavimus, keliamus šiai profesijai, atsižvelgiant į darbo rinką, darbo rinkos pokyčius bei pagal pateiktą standarto rengimo darbo grupės atliktus kvalifikacinius tyrimo rezultatus.

Ši profesija tampa vis populiaresnė, nes daugiau žmonių nori turėti garantijas: savo asmens apsaugai, verslui plėtoti, savo turtui ir kt.

Asmuo, baigęs draudimo konsultanto mokymo programą įgyja kompetencijų šiose veiklos srityse: draudimo konsultanto veiklos organizavimas, draudimo paslaugų pardavimas, klientų konsultavimas draudimo klausimais, įvairių draudimo sutarčių sudarymas, sutarčių priežiūros vykdymas, įgyjama bendravimo įgūdžių.

Mokymosi laikotarpiu mokiniai atlieka gamybinę praktiką įvairiose draudimo įmonėse: AB „Lietuvos draudimas“, UAB DK „PZU Lietuva“, DUAB „Baltijos garantas“, UAB „BTA draudimas“, UA gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva““ ir kt. draudimo bei draudimo brokerių įmonėse. Baigus mokymo programą mokiniai noriai kviečiami dirbti šiuose kolektyvuose.


Po mokyklos baigimo sudaromos galimybės tobulėti: priimama mokytis kolegijose (tęstinės studijos), užskaitant mokymosi dalykų programas.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė 3 metai (įgyja vidurinį išsilavinimą) ir baigę 12 klasių mokymosi trukmė 1 metai.

2. Logisto ekspeditoriaus.

Logistas ekspeditorius priima užsakymus krovinių gabenimui visomis transporto rūšimis, esant būtinybei, jas sandėliuoja, tinkamai jas saugo, paskirsto, paruošia krovinius gabenimui, numato optimalius maršrutus krovinio transportavimui, organizuoja krovinių pristatymą. Naudojasi biuro bei ryšio priemonėmis, kompiuterinėmis ekspedijavimo, muitinės bei apskaitos programomis.

Logistai ekspeditoriai dirba logistikos centruose, ekspedicinėse, transporto bei gamybinėse ir prekybos įmonėse.

Praktinį mokymą bei gamybinę praktiką mokiniai atlieka tokiose įmonėse kaip UAB „LIMARKO jūrų agentūra“, UAB „FRIGINTA“, UAB „ARIJUS“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, UAB „Globetransa“, UAB „Achemarida“, KLASCO, Griciaus autotransporto įmonė, UAB „Eugesta“ ir kt.

Šios specialybės mokiniai praktinio mokymo metu dirba kas antrą savaitę po 4 darbo dienas (iš viso 8 darbo dienos) Atlyginimas yra iki 1000 Lt.

Trečiame kurse, atliekant gamybinę praktiką, mokinio atlyginimas būna 2000 – 4000 Lt.

Darbo sąlygos priklauso nuo įmonių darbo specifikos, įrengimų ir aprūpinimo technika lygio.

Nors krovinių apyvartos tempai yra šiek tiek sulėtėję, įmonės kelia darbo našumą, randa naujų užsakovų, išsaugo turimas darbo vietas.

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla kviečia jaunuolius ir merginas pasirinkti perspektyvią logisto ekspeditoriaus specialybę, garantuoja aukštą profesinį parengimą, rūpinasi, kad mokiniai turėtų darbo vietas bei stabilų atlyginimą.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).

3. Suvirintojo.

Mūsų mokykla ruošia aukštos kvalifikacijos diplomuotus suvirintojus, gebančius gaminti aukštos kokybės produkciją, panaudojant pažangią gamybos technologiją, tobulus darbo metodus. Įgyjamas geras teorinis ir praktinis pasirengimas. Įsisavinama šiuolaikinė suvirinimo įranga ir darbo įgūdžiai. Tai panaudojus, galima suvirinti ir apvirinti skirtingų markių plienus, spalvotus metalus bei jų lydinius rankiniu elektrolankiniu būdu, lydžiais ir nelydžiais elektrodais. Mokomi naudotis suvirinimo pusautomačiais ir gali suvirinti pusautomatiniu būdu aktyvių ir inertinių dujų aplinkoje pilnavidure, miltine ir savisauge viela. Gamina paprastas ir sudėtingas metalines konstrukcijas. Geba kokybiškai atlikti metalinių konstrukcijų surinkimo-suvirinimo darbus pagal europinių standartų kokybės reikalavimus. Įsisavina elektrolankinio, deguoninio-dujinio, orinio-lankinio, plazminio pjovimo įrangą bei pjovimo technologiją. Gali atlikti metalų paviršinį drožimą, skiriamąjį ir paketinį pjovimą.

Kelia ne tik profesinį, bet ir techninį, kultūrinį lygį.

Mokykloje sudarytos geros sąlygos sportuoti.

Į mokyklą priimami mokiniai baigę 10 klasių. Mokymosi trukmė – 3 metai, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.

Baigę mokyklą šios profesijos specialistai greitai įsitvirtina ir gerai vertinami ne tik mūsų šalies, bet ir užsienio darbo rinkoje.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai (įgyja vidurinį išsilavinimą)

4. Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojo.

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas montuoja laivų elektros ir radijo aparatūrą, surenka ir remontuoja laivų elektros įrenginius, konservuoja ir iškonservuoja juos. Surenka laikinas laivų elektros montavimo schemas, nustato ir pašalina elektros įrenginių gedimus. Padedant aukštesnės kategorijos elektros ir radijo montuotojam atlieka nesudėtingus derinimus pagal programas, paruošia elektros ir radijo montažinius darbus. Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas montuojas laivų navigacijos prietaisus, laivo patalpose montuoja kabelines linijas, paruošia kabelių galus ir antgalius, jungia kabelius ir jų apvalkalus vulkanizacijos būdu, montuoja jėgos spintas. Racionaliai organizuoja savo darbo vietą, laikosi darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių, išmano darbo ir gamybos ekonomikos dėsnius. Šios srities specialistas rengiamas darbui krante, uosto remonto dirbtuvėse, kartais darbui jūroje.

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojo darbo sėkmė priklauso nuo žinių, praktinių darbo įgūdžių. Labai svarbios asmeninės savybės tokios kaip loginis mąstymas, kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas ir kolektyviškumas, atsakomybės jausmas. Būtina puiki psichinė ir fizinė sveikatos būklė-fizinis pasirengimas ir ištvermė, greita orientacija, gera judesių koordinacija.

Mokoma bendrųjų (valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (laivų sandaros, laivų elektros ir radijo sistemų, elektrotechnikos ir radiotechnikos, medžiagų, braižybos, elektrinių ir radiotechninių schemų skaitymo, montuoti laivų elektros ir radijo aparatūrą, laivų kabelių laivų patalpose montavimo, laikinų elektrinių ir radiotechninių schemų surinkimo, elektros matavimo prietaisų naudojimo, laivų navigacijos prietaisų montavimo, laivų elektros bei radijo sistemų gedimų nustatymo ir pašalinimo, laivų signalizacijos, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų ir praktinių gebėjimų.

Kvalifikuotų laivų elektros ir radijo sistemų montuotojų laukia UAB „Baltijos laivų statykla“, UAB „Vakarų laivų statykla“. Jie reikalingi ir kitose Lietuvos pramonės šakų įmonėse kaip „Klaipėdos kranai“, „Volta“, „Vakarų skirstomieji tinklai“ ir kitoms įmonėms, kuriuose dirba nemaža dalis buvusių mūsų mokyklos absolventų.

Galimos tęstinės studijos Klaipėdos universitete jūrų technikos fakultete laivų energinių įrenginių eksploatacijos specialybei įgyti.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).

5. Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo.

Laivų sistemos – tai specializuoti vamzdynai su mechanizmais, aparatais, prietaisais ir įtaisais. Šios sistemos užtikrina laivų gyvybingumą, saugų plaukiojimą, reikalingas gyvenimo sąlygas, krovinių saugumą ir kitas laivo paskirties funkcijas.

Sistemų ir įrengimų montavimas labai atsakingas ir sudėtingas darbas. Joks laivas neišplaukia į jūrą be darnaus šios sistemos veikimo.

Baigę šia specialybę mokiniai išmoksta atlikti šaltkalvyškus darbus, matavimo ir tikrinimo darbus, paruošti medžiagą šablonams, pagaminti nesudėtingus šablonus, lenkti vamzdžius, pjauti paprastos formos tarpines, sumontuoti laivo vamzdynus ir įrengimus, skaityti nesudėtingus sistemų darbo griežinius, schemas, išmontuoti laivų sistemas ir įrengimus ir atlikti jų remonto darbus.

Į šią specialybę priimami vaikai nebaigę pagrindinio išsilavinimo, mokymosi trukmė – 2metai. Mokiniai įsisavinę profesinio mokymo programą ir išlaikę baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus įgyja laivų sistemų ir įrengimų montuotojo kvalifikaciją, jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Po mokyklos baigimo gali dirbti ne tik AB „Baltijos“ laivų statykloje, AB „Vakarų laivų gamykloje“, bet ir kituose įmonėse.

6. Santechniko.

Kadangi mūsų šalies gamtinio kuro ištekliai yra riboti, ypatingas dėmesys skiriamas ekologijos ir energetinių resursų taupymo problemoms, įgyjama žinių apie šiluminius siurblius, kondensacinius katilus, šildymo sistemų balansavimą ir reguliavimą, saulės energijos panaudojimo galimybes. Mokiniai išmoksta skaityti detalių darbo brėžinius, eskizus, apskaičiuoti vamzdinių detalių ruošinių ilgius, perėjimų gamybos matmenis, parinkti suvirinimo būdus, aparatūrą ir rėžimus vamzdžiams suvirinti, lituoti varinius vamzdžius kietais ir minkštais lydmetaliais, suvirinti ir suklijuoti plastikinius vamzdžius, naudotis vamzdžių plėtimo ir presavimo įranga, sriegti rankiniu ir mechaniniu būdu, flangais sujungti vamzdžius, įrengti vandens apskaitos mazgą butui, pastatui, montuoti vandentiekio stovus, paskirstymo ir tiekimo vamzdynus iš varinių, plieninių ir plastikinių bei PEX vamzdžių, surinkti kolektorines dėžutes, nuplovimo bakelius, maišytuvus, prijungti virtuvės, vonios ir tualeto santechninius prietaisus prie nuotekų šalinimo stovų, montuoti priešgaisrinius stovus, skirstomuosius purkštukų vamzdynus, įrengti kiemo vandens nuotakų tinklą, sumontuoti mažo galingumo katilinę, apšiltinti patalpas, boilerius, šilumines talpas, pašalinti orą ir šildymo prietaisų ir vamzdynų, šalinti santechninių sistemų gedimus, atsiminti vamzdžių ir filingų asortimentą, rasti profesinę informaciją internete, firmų kataloguose, naudotis elektroniniu paštu.

Į šią specialybę priimami mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai. Baigę mokyklą, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir santechniko specialybės diplomą.

ES lėšomis mokykla įsigijo naujausią santechnikų ruošimo įrangą ir aparatūrą, atitinkančią ES reikalavimus. Tai „REMS“, „DANFOSS“, „RIDGID“, „Rotenberger“ ir kitų žinomų firmų įranga it įrengimai.

Po mokyklos baigimo dirba: UAB „Klaipėdos inžinierinių tinklų statyba“, AB „Montuotojas“, Klaipėda, UAB „Klaipėdos ugnė“, UAB „Eko“, Vandentiekio ir nuotekų sistemų UPON, WAVIN montavimas ir pardavimas, Klaipėda, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Vakarų santechnika“, UAB „COLIS“, Šiauliai, UAB „RAIŠKA“, Telšiai, UAB „KURŠASTA“ , Skuodas, UAB „Kretingos vandenys“ ir kt. Lietuvos įmonėse bei ES šalyse.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai (įgyja vidurinį išsilavinimą) ir baigę 12 klasių mokymosi trukmė 1 metai.


7. Laivų korpusų surinkėjo.

Laivų korpusų surinkėjai ir suvirintojai – tai pagrindinės laivų statybos ir remonto pramonės specialybės. Ekonominės krizės sunkumai skausmingai veikia laivų statyklas ir laivų remonto įmones, tačiau jos išlieka rinkoje. Todėl pagrindinių specialybių poreikis nemažėja.

Všį Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 2009 metais įstojusiems mokiniams į laivų korpusų surinkėjų ir suvirintojų specialybes garantuoja aukštą profesinį parengimą ir darbo vietas laivų statybos ir laivų remonto bendrovėse.

Šių specialybių mokiniai pagal mokymo planą jau 2- o kurso 2-me pusmetyje atlieka praktinį mokymą įmonėse. Dirbama kas antra savaitė po 4 darbo dienas ( 8 darbo dienos per mėnesį). Mokinio praktikanto atlyginimas 2-me kurse yra 648 Lt, 3-me kurse – 840 Lt. 3-čio kurso 2-me pusmetyje mokiniai atlieka gamybinę praktiką, kurios metu dirbama pagal 1-os kvalifikacinės kategorijos tarifus. Gamybinės praktikos metu mokinys uždirba 1500 – 2000 Lt. Baigus mokyklą ir įgijus laivų korpusų surinkėjo arba suvirintojo diplomą, šių specialybių atlyginimas priklauso nuo kvalifikacijos lygio (1-5 kategorijos) ir šiandien siekia 2500 – 4000 Lt. Laivų statybos ir laivų remonto bendrovėse sudaromos visos sąlygos nuolat kelti kvalifikacijos lygį.

Nors ekonomikos tempai yra sulėtėję, laivų statybos ir laivų remonto įmonės suformavo 2009 metų užsakymų portfelius ir aktyviai formuoja 2010 metų užsakymus. Bendrovės planuoja kelti darbo našumą, išlaikyti esamą kaštų lygį, sumažinti ekonominės krizės pasekmes, išlikti rinkoje ir, ištvėrus šį sudėtingą laikotarpį, pradėti geriausius savo veiklos etapus.

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla aktyviai bendradarbiauja su AB „Baltijos“ laivų statykla, AB „Vakarų laivų gamykla“, AB „Vakarų laivų remontas“ ir nuoširdžiai kviečia jaunuolius pasirinkti perspektyvias laivų korpusų surinkėjo ir suvirintojo specialybes, garantuoja aukštą profesinį parengimą, darbo vietą ir stabilų atlyginimą.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai (įgyja vidurinį išsilavinimą).

8. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo montuotojo.

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas žino apie medžiagas, naudojamas pastatų stogų dangoms ir vėdinimo sistemų (ortakių) detalėms, ventiliacijos sistemų rūšis, įrengimus, jų veikimo principą, ventiliacijos sistemų montavimo pagrindinius principus, ortakių ir fasoninių dalių tvirtinimo detales, sutartinius ženklus, naudojamus montavimo projektuose, broko priežastis ir jo šalinimo būdus. Savo darbe atlieka šaltkalvio darbus pagal profesiją, jungia ortakius ir fasonines dalis, montuoja ventiliacijos įrenginius, geba jungti lakštines skardos detales įvairiais būdais: užlenkiant, lituojant, kniedijant, susvirinant, moka gaminti lakštines skardos reikiamas stoginės dangos detales ir jas montuoti, sugeba gaminti stogvamzdžių apskrito ir stačiakampio skerspjūvio sudedamąsias dalis, jas montuoti ir tvirtinti, moka naudotis darbo brėžiniais ir technologinėmis kortelėmis, racionaliai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Organizuoja saugią darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos darbo teisės teiginius.


Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo, montuotojo kvalifikaciją gali dirbti organizacijose, teikiančiose šias paslaugas, gali vadovauti grupės darbui . Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai (įgyja vidurinį išsilavinimą) ir baigę 12 klasių mokymosi trukmė – 1 metai.

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla vykdo suaugusiųjų mokymą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą pagal šias mokymo programas:

● Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis, mokymosi trukmė – 18 sav.

● Elektros įrengimų priežiūros bei taisymo elektromonteris mokymosi trukmė – 13 sav.

● Tekintojo mokymosi trukmė – 12 sav.

● Santechniko, mokymosi trukmė – 29 sav.

● Skardininko-ventiliacijos sistemų detalių gamintojo, mokymosi trukmė – 18 sav.

● Suvirintojo dujomis, mokymosi trukmė – 7 sav.

● Suvirintojo elektra, mokymosi trukmė – 8 sav.

Klausytojai mokomi pagal individualias sutartis arba pagal sutartis atsiųstas iš įmonių

Pasidalink Facebook'e
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju