Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mokyklos vizija - moderni Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaiga, teikianti šiuolaikinį pagrindinį ir tęstinį profesinį mokymą, su kokybišką vidurinį išsilavinimą teikiančiu technologinės gimnazijos skyriumi.

Mokinių skaičius per pastaruosius 3 metus augo nuo 591 (2008m.) iki 679 (2010m.). Tendenciją rinktis mūsų mokyklą mokinius ir jų tėvus skatina tokie veiksniai: geras mokyklos įvaizdis regione, patrauklios mokiniams ir jų tėvams rengiamos specialybės, geri ugdymo rezultatai - kasmet mokslą kolegijose ir universitetuose tęsia 25% mokinių.

Pagrindinis profesinis mokymas vykdomas pagal aštuonias programas. Populiariausios profesijos: technikos priežiūros verslo darbuotojas, statybos verslo paslaugų teikėjas, padavėjas ir barmenas, automobilių mechanikas.

Jeigu siekiate įgyti vidurinį išsilavinimą ir įgyti profesiją (virėjo, padavėjo ir barmeno, apdailininko (statybininko), statybos verslo paslaugų teikėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, automobilių mechaniko, sekretoriaus), 2 metus mokysitės gimnazijos skyriuje vidurinio ugdymo 11-12 klasių programos ir profesijos rengimo dalykų, įgysite brandos atestatą. Trečiaisiais metais tęsite profesijos dalyko mokymąsi, laikysite baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, tapsite kvalifikuotais darbuotojais ir galėsite tęsti mokslą kolegijose, universitetuose.

Mokiniai ir jų tėvai pageidauja, kad mokydamiesi patrauklios profesijos, mokiniai įgytų ir vidurinį išsilavinimą. Technologinės gimnazijos skyriuje, pirmame ir antrame kursuose mokosi 442 mokiniai. Siekiame ugdymo kokybės ir naujų mokymo technologijų įvaldymo, mokymo infrastruktūros plėtros įgyvendindami bendramokyklinius ir tarptautinius ugdymo projektus, bendradarbiaujame su socialiniais partneriais. Pasirašytos ir įgyvendinamos bendradarbiavimo sutartys su 21 Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės mokykla. Mokykla bendradarbiauja su 24 socialiniais partneriais.

Mokykla bendradarbiauja ir vykdo bendrus tarptautinius projektus su Norvegijos Voss kolegija, Vokietijos Mendeno amatų ir socialinės pedagogikos mokykla, Latvijos Kandavos valstybiniu žemės ūkio technikumu.

Mokykloje dirba 59 pedagogai, -24 mokytojai, 35 profesijos mokytojai.

Teigiamus pokyčius mokyklos veikloje nulėmė sėkmingas ES struktūrinių fondų finansuotų projektų įgyvendinimas: įvykdyta pagrindinio mokomojo korpuso renovacija, atnaujinta profesinio mokymo bazė, įgyvendintas mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas. Projektų vertė -6,4 mln. litų.

Šiais metais bus pradėtas vykdyti projektas „Sektorinio žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto centro įkūrimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje“, kurio dėka modernizavus mokymo bazę, atsiras galimybė praktinio mokymo procesą vykdyti moderniomis technologijomis.

Kūrybingai dirba 13 papildomo ugdymo būrelių. Mokyklos sportininkai kiekvienais metais pasiekia gerų rezultatų, užima prizines vietas respublikoje. Mokyklos kultūrinį gyvenimą ir tradicinių renginių organizavimą inicijuoja mokinių taryba, išradingai dirba ir mokinių laisvalaikį organizuoja meniniai kūrybiniai būreliai: etninės kultūros, skaitovų, vokalinis ir estradinis ansambliai, liaudies kapela, dramos, jaunųjų žurnalistų būreliai. Mokiniai skatinami už aktyvų dalyvavimą veikloje ir gerą mokymąsi premijomis, kasmet organizuojamomis išvykomis, stažuotėmis užsienyje.

Kompiuterizuojamas ugdymo procesas ir jo valdymas. Atnaujinta statybos darbų technologijų, žemės ūkio mašinų, ekonomikos, gamtos mokslų, kompiuterinės muzikos ir informacinių technologijų kabinetų įranga. Įrengtos modernios konferencijų ir posėdžių salės, kur vyksta ugdymo renginiai, organizuojamos konferencijos, seminarai.

Esame bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams mokykla, puoselėjame gražias mokyklos tradicijas, aktyviai dalyvaujame apskrities ir rajono gyvenime, formuodami gerą mokyklos įvaizdį.

Naudingi pritaikant užsienio šalių patirtį ir tobulinant ugdymo procesą, taikant šiuolaikines mokymo technologijas, tarptautiniai projektai. Mokytojai, mokyklos vadovai ir mokiniai įgyvendinant projektus dalyvavo mainuose ir stažuotėse: Austrijoje „Statybos dalykų mokytojų profesinės kompetencijos plėtotė. Profesinis mokymas Austrijoje“ , Norvegijoje -,,Besimokančių organizacijų valdymas", Comenius partnerystės projekto „Taikios mokyklos Europoje idėjos“ ir „Migracija reikalauja integracijos“, susipažino su Portugalijos, Turkijos, Suomijos, Vokietijos, Bulgarijos, Švedijos profesinių mokyklų patirtimi. Dalyvavo Leonardo da Vinči mokinių mobilumo projekto „Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos“ stažuotėje Škotijoje, projekto „Patyręs meistras – veikianti technika“ stažuotėje Turkijoje, projekto „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“ stažuotėje Prancūzijoje, Latvijoje ir Norvegijoje.

Organizuojami integruoti specialybių ir vidurinio ugdymo dalykų projektai, specialybių dienos, geriausio profesijos žinovo konkursai, ugdymo teminės konferencijos su miesto ir rajono mokyklomis, dalyvaujame zoniniuose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose.

Iš esmės pagerinti profesinio mokymo kokybę padėjo mokinių ir mokytojų stažuotės užsienyje, įgyvendinti Comenius ir Leonardo da Vinči bei ES projektai. Nuo 2006 m. mokykla įvykdė ir vykdo 22 tarptautinius ir kitus projektus.

Mokykla turi gerai įrengtus bendrabučius. Mokyklos valgykloje galima pigiai ir skaniai papietauti. Bibliotekoje-informaciniame centre mokiniai turi galimybę naudotis internetu, pertaukų metu mokykloje skamba muzika. Mokykloje į pamokas kviečia ne visų pabodęs skambutis, bet muzikos fragmentai, kuriuos pasiūlo patys mokiniai, visuose mokyklos fojė veikia televizoriai, mokiniai stebi ne tik transliuojamas laidas, bet ir video filmukus iš mokyklos gyvenimo, organizuoja radijo valandėles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasidalink Facebook'e
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju