Panevėžio profesinio rengimo centras

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai.

Panevėžio profesinio rengimo centras – tai nuolat besimokanti švietimo institucija, besivadovaujanti humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis, prisitaikanti prie besikeičiančių visuomenės poreikių, kurioje yra visų lygių profesinis rengimas, technologinė gimnazija, suaugusių kvalifikacijos kėlimo kursai. Užtikrinanti jaunimui kokybišką ir patrauklų profesinį mokymąsi, dirbančiajam - padedanti kelti kvalifikaciją ir įgyti naują profesiją. Tai atvira ir lanksti, nuolatos tobulėjanti ir kokybę gerinanti organizacija, grindžianti savo veiklą demokratiškumo, atsinaujinimo principais, puoselėjanti jos bendruomenės kūrybiškumą, saviraišką ir atsakomybę.

Centro misija – sudaryti sąlygas jaunimui ruoštis savarankiškam gyvenimui įgyjant profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinių technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, reikalingą jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui. Padėti dirbančiajam tobulinti kvalifikaciją ir įgyti naują profesiją siekiant patenkinti darbo rinkos ir žinių visuomenės poreikius.

Šiuo metu įstaigoje teikiamos profesinio mokymo, bendrojo pagrindinio mokymo, bendrojo vidurinio mokymo, suaugusiųjų profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo, žemdirbių tęstinio mokymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas.

Įstaiga ruošia 15 profesijų specialistus, o šiuo metu centre mokosi 1207 mokiniai.

Panevėžio profesinio rengimo centras kviečia mokytis baigusius 8 klases 9 klasėje mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Technologijų dalyko valandos skiriamos ikiprofesiniam mokymui.

Turinčius pagrindinį išsilavinimą pagal 3 metų profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa kviečiame mokytis apdailininko (statybininko); mūrininko betonuotojo; automobilių remontininko, kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, automobilių elektros įrengimų remontininko, kompiuterinės įrangos derintojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, pastatų inžinerinės įrangos montuotojo, agroserviso darbuotojo, aplinkotvarkos darbuotojo profesijų.

Neįgijusius pagrindinio išsilavinimo, bet ne jaunesnius kaip 14 metų, pagal 2 metų trukmės profesinio mokymo siūlome staliaus specialybę.

Turinčius vidurinį išsilavinimą ar tik baigusius vidurinio ugdymo programą kviečiame mokytis pagal 2 metų trukmės profesinio mokymo programą: automobilių remontininko, kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko specialybių.

Centro moksleiviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose ir projektuose bei gali pasigirti savo pasiekimais:

Respublikinis kaimo vaikų ir jaunimo plakatų konkursas „Koks gražus tavo veidas, Gimtine" 2008 m. – III vieta,
Panevėžio miesto profesinių mokyklų matematikos olimpiada „Eruditas" 2009 m. – II vieta,
Lietuvos mokinių piešinių konkursas „Žemė – mūsų rankose" 2009 m. – I vieta,
Panevėžio miesto profesinių mokyklų vokiečių kalbos olimpiada „Klausyk, skaityk ir rašyk vokiškai" 2010 m. – I vieta,
Panevėžio miesto profesinių mokyklų fizikos olimpiada „Viva fizika" 2010 m. – I, III vietos,
Panevėžio miesto profesinių mokyklų gamtos mokslų olimpiada „Žalioji karta" 2010 m. – II vieta.

 

Pasidalink Facebook'e
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju