Mokymo programos
Anglų filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612Q30004
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti tarpkultūrinius anglų ir lietuvių kalbų specialistus, gebančius laisvai kalbėti ir rašyti angliškai, versti iš ir į anglų kalbą, tyrinėti anglų literatūrą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji tarpkultūriniai anglų ir lietuvių kalbų specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: lietuvių valstybės ir visuomenės raidą, lietuvių kalbos kultūrą, psichologiją, logiką, ekonomiką, informatiką, anglų kalbą ir specialybinius dalykus: anglų kalbos gramatiką, fonetiką, leksiką, lingvistiką, teksto analizę, britų literatūros apžvalgą, anglų kalbos istoriją, amerikiečių literatūros apžvalgą, poezijos, apsakymo, romano ir dramos teoriją, morfologiją, leksikologiją ir leksikografiją, sintaksę, mikrofonetiką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas anglų filologo bakalauro laipsnis.
Baigus anglų filologijos studijų programą mokymąsi galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikaciją, turi:
gebėti bendrauti anglų kalba raštu ir žodžiu įvairiose veiklos srityse su įvairių pasaulio šalių specialistais pagal bendrų projektų, verslo sutarčių reikalavimus, greitai suvokti anglų kalba parašytus dokumentus, juos apibendrinti anglų ir lietuvių kalbomis, perprasti internetinę anglų kalbą, naudoti skirtingus anglų kalbos registrus, naudotis spausdintais ir elektroniniais žinynais ir žodynais anglų kalba, kurie padeda teisingai išversti specializuotus terminus, pritaikyti specializuotas žinias Lietuvos, Europos ir tarptautinėse institucijose;žinoti lietuvių ir įvairių anglosaksiškų šalių kultūros bruožus, jų istorinį kontekstą, kultūrinius britų, amerikiečių, kanadiečių skirtumus, anglų kalbos gramatiką, fonetiką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų–lietuvių tarpkultūrinio specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir lietuvių tarpkultūriniu specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūriniu specialistu įvairiose švietimo, prekybos ir verslo organizacijose, kurių veikla susijusi su Europos Sąjungos projektais ir kita tarptautine veikla.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju