Mokymo programos
Garso režisūra
Valstybinis kodas: 612W37002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti audiovizualinio meno bakalaurus, garso režisierius, gebančius kokybiškai įrašyti, perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti ir dislokuoti muziką, garsus bei tekstą, įgarsinti renginius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, transliuoti ir tinkamai parengti įrašus transliavimui bei leidybai, kūrybiškai realizuoti kompozitoriaus, režisieriaus, dramaturgo idėjas, siūlyti savitus garsinius sprendimus.
Stojantieji turi vykdyti specifines priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji garso režisieriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: muzikos istoriją, muzikos kalbą, ekrano ir teatro muziką, kino istoriją, lietuvių muzikos istoriją, solfedį, orkestrą ir partitūrą bei specialybinius dalykus: audiotechnologiją, kino garso technologiją, muzikos įrašymą, montavimą, restauravimą, garsinio scenarijaus rašymą, kino bei garso įrašymo istoriją, garso įrašymą filmavimo aikštelėje, TV ir radijo technologiją, filmo garso bei muzikos įrašų analizę, patalpų įgarsinimą, garso studijos akustiką, kino ir teatro muziką, aranžavimą, TV ir kino garso režisūros pagrindus, garso dizainą ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: mokomojoje kino studijoje, garso aparatinėje bei įrašų studijoje, TV, radijo, kino bei reklamos gamybos studijose. Praktinių studijų trukmė – 15 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami garso įrašymo, muzikos, garso bei teksto apdorojimo, dislokavimo, TV ir radijo laidų įgarsinimo bei kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus garso režisūros studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, audiovizualinio meno krypties magistrantūros programose.
Audiovizualinio meno bakalaurantūros, garso režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti garso režisieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno bakalauro, garso režisieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti garso režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno bakalauro, garso režisieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti kokybiškai įrašyti, perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti ir dislokuoti muziką, garsus bei tekstą, įgarsinti renginius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, transliuoti ir tinkamai parengti įrašus transliavimui bei leidybai, kūrybiškai realizuoti kompozitoriaus, režisieriaus, dramaturgo idėjas, siūlyti savitus garsinius sprendimus, sekti naujausių technologijų, skirtų darbui su garsu, raidą, rinkti, analizuotiir praktikoje taikyti profesinę informaciją;
- žinoti garso įrašymo technologijų istoriją, garso dramaturgijos dėsnius, audiovizualinių kūrinių garso funkciją ir specifiką, garsinio scenarijaus rašymo pagrindus, darbo su mikrofonais specifiką, svarbiausius TV ir radijo laidų, reklamos bei filmų garsinimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kūrybinės grupės nariais ir atlikėjais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.
Audiovizualinio meno bakalauro, garso režisieriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal garso režisūros studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno bakalauro, garso režisieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti garso režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro, garso režisieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti garso režisieriais garso įrašų, kino, reklamos gamybos studijose, televizijoje, radijuje, teatre, renginių firmose ir projektuose, garso įrašų archyvuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju