Mokymo programos
Audiovizualinis menas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W61001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti audiovizualinio meno bakalaurus, audiovizualinio meno specialistus, išmanančius kompiuterines, vaizdo bei garso technologijas, meninės raiškos principus bei galimybes, gebančius teorines žinias bei praktinius įgūdžius taikyti dirbant kūrybinį darbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su audiovizualinio meno srities gebėjimais.
Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai, audiovizualiniai dizaineriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: kultūros istoriją, baltų kultūrą, filosofijos pagrindus, specialybės kalbos kultūrą, informacijos valdymą, XX a. meno filosofiją ir kt.; studijų pagrindų dalykus: kompozicijos, projektavimo pagrindus, piešimą, dvimatę, trimatę, taikomąją kompoziciją, taikomąją programinė įrangą, audiovizualines ir fotografijos technologijas, meno istoriją, meno semiotiką ir kt.; specialybinius dalykus: komunikacijų dizainą ir šriftą, kompleksinę kompiuterinę grafiką, kompiuterinę animaciją, garso dizainą, fotografiją, video meną, leidybą ir kt. Iš viso studijuojama 46 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: kūrybinė–mokomoji praktika plenere, profesinė gamybinė ir priešdiplominė praktika. Praktikos skirtos išmokti dirbti su audiovizualine įranga, derinti technines galimybes ir menines raiškos priemones kuriant audiovizualinį produktą, pabaigiant ir pateikiant produktą klientui. Praktinių studijų trukmė - 560 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus audiovizualinio meno bakalaurantūrą, audiovizualinio meno studijų programą, studijas galima tęsti fotografijos ir medijos, dizaino, video meno ir kitose audiovizualinio meno srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno bakalauro, audiovizualinio dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti audiovizualinio meno dizainerio darbą.
Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno bakalauro, audiovizualinio dizainerio kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis analogine ir skaitmenine foto, video technika, valdyti kompiuterines ir žiniatinklio technologijas, derinti technologijas ieškant meninės idėjos įgyvendinimo ir raiškos būdų, planuoti savo ar menininkų, technikų komandos veiklą, sutelkti resursus, numatyti veiklos kryptis, rezultatą, jo siekimo būdus, derinti savo ir užsakovo požiūrius bei poreikius, kritiškai vertinti audiovizualinės veiklos produktus, įsisavinti naujausius meno ir technologijų pasiekimus, savarankiškai kurti ir perteikti meninę patirtį kitiems
- žinoti įvairias menines priemones, technikas ir technologijas bei jų panaudojimo būdus, savo kūrybinės veiklos meninį, socialinį, politinį kontekstą, estetinius, moralinius savo veiklos principus, kaip planuoti ir įgyvendinti savo idėjas, kaip derinti audiovizualines technologijas paveikiam ir kokybiškam meniniam ar komerciniam produktui sukurti
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais bei plėtoti su jais etiškus santykius
Audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal audiovizualinio meno bakalauro, audiovizualinio dizainerio studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinio laipsnio, audiovizualinio meno kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių šios sities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti audiovizualiniu dizaineriunėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro, audiovizualinio dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą reklamos agentūrose, televizijos ir garso įrašų studijose, spausdintinės ir elektroninės leidybos srityse, muziejuose, galerijose, mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju