Mokymo programos
Medijos Ir Vizualinis Dizainas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W26001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
Paruošti aukštos kvalifikacijos audiovizualinio dizaino srities specialistus;
Suteikti bazines žinias ir įgūdžius, kurie įgalintų studentus orientuotis greitai kintančioje informacinių technologijų ir naujųjų medijų srityje;
Suteikti humanitarinį pagrindą, kuris leistų apmąstyti naujųjų medijų srityje naudojamų technologijų kultūrinį potencialą ir reikšmę, o taip pat organizuoti ir aktyviai dalyvauti projektuose, kurie skatintų Baltarusijos visuomenės demokratiškėjimą ir informacinio vakuumo, kuriame atsidūrė baltarusiai, įveikimą.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems.
Privalomas minimalus vidurinis arba specialusis vidurinis išsilavinimas. Studijuoti taip pat gali asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą bei jauni specialistai, norintys kelti kvalifikaciją.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
-
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba - rusų; studijos yra skirtos Baltarusijos Respublikos piliečiams.
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus).
Studijų programos bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (kreditai):
Filosofijos įvadas (4), Teisės enciklopedija (2), Politinių teorijų įvadas (2), Mokslinio tyrimo metodai (2), Šiuolaikinės informacinės technologijos (2), Šiuolaikinės gamtos mokslų problemos (2), Komunikacijos teorijos įvadas (2), Akademinis skaitymas rašymas (2), pagrindinė ir antroji užsienio kalbos (20), Lietuvių kalba ir kultūra (4).
Iš viso: 42 kreditai
Studijų programos pagrindų dalykai (kreditai):
Terminologija anglų kalba (4), Terminologija antrąja užsienio kalba (4), Europos kultūros istorinės ir erdvinės kategorijos I-III (12), Masinių komunikacijų istorija (4), Semiotika (4), Komunikacijų teorija (3), Muziejus kultūrų kontekste (3), Naujųjų medijų istorija ir kalba (2), Kompozicija (3 + 2 praktika), Spalvotyra (3 + 2 kursinis darbas), Tipografika (3 + 2 praktika), Informacijos architektūra ir svetainių praktiškumas (2 + 2 kursinis darbas), pasirenkami dalykai (6, Fotografijos istorija ir teorija, Kasdienybės kultūros konstravimas ir reprezentavimas, Identiteto problemos įvadas ir kt.).
Iš viso: 61 kreditas
Studijų programos specialaus lavinimo dalykai (kreditai):
Dizaino istorija ir teorija (2), Kompiuterinė grafika (5 + 2 kursinis darbas), Tinklapių projektavimo pagrindai (3), Mutimedijos pagrindai (3), Trimatės grafikos projektavimas (3), Programavimo pagrindai (4), Multimedia priedų programavimas (3 + 2 praktika), vizituojančių dėstytojų dalykai (8), Priešdiplominė praktika (5).
Iš viso: 39 kreditai
Laisvai pasirenkami dalykai.
Iš viso: 8 kreditai.
6. Praktikos apibūdinimas.
Kasmet, rudens semestre, studentai atlieka praktiką:
1 kursas - meninė praktika (2, integruota į dalyką Kompozicija);
2 kursas - projektinė-meninė praktika (2, integruota į dalyką Tipografika);
3 kursas - projektinė praktika (2, integruota į dalyką Multimedia priedų programavimas);
4 kursas - priešdiplominė praktika (4).
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema, kreditai).
Baigiamasis egzaminas (5),
Baigiamasis projektas (5).

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS
Medijų ir vizualinio dizaino studijų programos absolventai savo žinias galės sėkmingai taikyti šiose profesinės veiklos sferose:
Svetainių ir kitų kūrybinių darinių dizaineris bei kuratorius;
Naujųjų medijų ir taikomojo dizaino srities analitikas ir ekspertas; svetainių ir medijos menų analitikas (kritikas);
televizinių projektų dizaineris;
medija kūrėjas;
specializuotos srities dizaineris ir meno direktorius.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Data 2006 m. kovo 15d.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju