Mokymo programos
Ekologinio ūkio Darbininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 211062108
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1. Programos tikslas
Paruošti specialistą, gebantį dirbti ekologiniame ūkyje: ekologiškai auginti žemės ūkio kultūras grūdams, sėklai, pašarui, vystyti ekologinę gyvulininkystę, sodininkystę ir daržininkystę.

2. Programos statusas:
Tai nauja, 1-ojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbininko kvalifikaciją ir pagrindinį išsilavinimą suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa.
3. Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų,
bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
3.1. Moksleivis mokysis specialybės dalykų: bendrosios ekologijos, aplinkos apsaugos, traktorių, žemės ūkio mašinų, ekologinės augalininkystės, ekologinės gyvulininkystės, ekologinės sodininkystės ir daržininkystės, ekologinės žemdirbystės, darbuotojų saugos ir sveikatos, išmoks kelių eismo taisykles ir laikys egzaminą traktorininko (A kategorija) teisėms gauti.
3.2. Atliks visų specialybės teorinių dalykų praktinius darbus, mokomąsias praktikas.
3.3.Mokysis specialybės bendrųjų dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos.
3.4. Moksleiviai, kad įgytų pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą kartu su specialybės mokymu pirmame ir antrame kurse mokysis bendrojo lavinimo dalykų. Pirmame kurse turės 250 išlyginamosios klasės valandų, skirtų bendriesiems dalykams.
3.5. Mokysis bendrakultūrinių dalykų: dorinio ugdymo (etikos ar tikybos), estetikos, pilietinės visuomenės pagrindų, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
4. Programos specializacijos mokymo turinio apibūdinimas
Siūlomos dvi specializacijos :
"Vaistažolių ir prieskoninių augalų auginimas. Mokomasi vaistažolių, prieskoninių augalų auginimo, vaistinės žaliavos laikymo būdų.
"Ekologinė bitininkystė. Mokomasi bitininkystės pagrindų; bičių priežiūros ir jų produktų laikymo.

5. Mokomųjų ir baigiamosios praktikų trukmės ir vietų apibūdinimas
Mokomoji praktika atliekama mokyklos ekologiniame ūkyje, augyne, mokomosiose dirbtuvėse, laboratorijose (traktoriai, žemės ūkio mašinos), gamybinė praktika (600 val. trukmės) atliekama ekologinių ūkininkų ūkiuose, bendrovėse.

6. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas
Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią sudaro LR Žemės ūkio rūmai. Kvalifikacijos egzaminą sudaro teorinė (testas) ir praktinė dalys.Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas.
7. Suteikiama kvalifikacija
Sėkmingai išlaikę kvalifikacinį egzaminą moksleiviai gauna ekologinio ūkio darbininko
kvalifikacinį pažymėjimą (kodas 2103).

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas


Įgyjamos kompetencijos.
Baigę Ekologinio ūkio darbininko mokymo programą įgyja ekologinio ūkio darbininko kvalifikaciją ir kompetencijas:
-paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti;
-naudoti augalų apsaugos priemones ir trąšas ekologiniame ūkyje;
-atlikti sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo darbus;
-išmanyti lauko, sodo ir daržo augalus ir jų auginimo ypatumus;
-išmanyti pašarų ruošimą;
-šerti ir prižiūrėti gyvulius ir paukščius;
-taikyti melžimo technologijas;
-dirbti traktoriais ir žemės ūkio mašinomis;
-atlikti nesudėtingus technikos remonto darbus;
-ekologiškai auginti vaistažoles ir prieskoninius augalus arba prižiūrėti bites.
Darbo aprašymas
Ekologinio ūkio darbininkas dirba su traktoriais, žemė sūkio mašinomis, agregatais; augina ekologišką augalininkystės ir gyvulininkystės produkciją, laikydamasis ekologinio ūkininkavimo technologijų reikalavimų.
Profesinės perspektyvos
Ekologinio ūkio darbininkas turi galimybę įsidarbinti ekologiniuose ūkiuose darbininku, gali vystyti nuosavą ekologinį ūkį su pasirinkta specializacija: auginti javus, sodo ar daržo kultūras; laikyti gyvulius ar verstis vaistažolių, prieskoninių augalų auginimu, bitininkyste.
Turima kvalifikacija gali būti tobulinama mokantis profesinėse mokyklose, lankant įvairius kursus ar mokymus, organizuojamus per tęstinį žemdirbių mokymą; stažuotės užsienyje ir Lietuvoje.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja, vyr. profesijos mokytojaMildutė Skebienė

2006-02-03

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-20A.Urnavičius
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Simno žemės ūkio mokykla Alytaus r. Ateities g. 10, Simnas
Alantos technologijos ir verslo mokykla Molėtų r. Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju