Mokymo programos
Architektūra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612K11001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti architektus, gebančius projektuoti pastatus, parošti miesto teritorijos detaliuosius planus, planuoti ir tvarkyti aplinką, modeliuoti erdvę, naudotis darbo įranga, kaip vykdyti statybų priežiūrą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, etiką, matematiką, ekonomiką; studijų pagrindų dalykus: meno ir architektūros istoriją, dailės dalykus, architektūros ir urbanistikos kompoziciją, urbansitikos ir miestų sociologijos pagrindus, paveldosaugą, kompiuterinio projektavimo pagrindus; specialybinius dalykus: architektūrinį projektavimą, pastatų tipologiją ir konstrukcijas, inžinerinę įrangą, statybų teisę, ekonomiką, technologiją ir kt.
Praktika vyksta keturiais etapais: architektūrinio apmatavimo, piešimo ir tapybos, urbanistinės analizės, gamybinė projektavimo praktika. Praktinių studijų trukmė - 14 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pastatų ir aplinkos projektavimo, brėžinių braižymo ir skaitymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus architektūros bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti architektais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti architekto darbą.
Asmuo, įgijęs architektūros bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai rengti pastatų, urbanistinių kompleksų ir miesto teritorijų detaliosios planus , kurie atitiktų estetinius ir techninius reikalavimus, naudotis tradicinėmis meninės raiškos priemonėmis ir naujausiomis informacinėmis technologijomis, braižyti, skaityti brėžinius, atlikti įvairius statybinius skaičiavimus žinoti pastatų konstravimą, inžinerine įrangą, statybos technologija, statybos normas, taisykles ir urbanistinių struktūrų funkcinių schemų ir meninės formodaros principus ir būdus, tenkinančius asmens ir visuomenės poreikius bei interesus, architektūros ir su ja susijusių menų istoriją ir teoriją, statinio konstrukcijas ir inžinerinių sistemų svarbą ir taikymo architektūriniame projektavime problemas, projekto finansavimo, valdymo, statybos, paveldosaugos ir kitų įstatymų bei techninių reglamentų reikšmę ir taikymo ribasmokėti dirbti atsakingai, suprantant architekto vaidmenį ir atsakomybę visuomenėje ir laikantis profesinės etikos kodekso, savarankiškai, efektyviai organizuoti savo darbą, bendradarbiauti su partneriais ir klientais, dirbti komandoje
Architektūros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti architektūros bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti architektu nėra pripažįstami.
Įgiję architektūros bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti bet kurioje architektūrinės veiklos srityje, taip pat ir kitose meninės veiklos srityse: interjero, kraštovaizdžio architektūros, menotyros, reklamos.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju