Mokymo programos
Dailidės Pirminių žinių Ir įgūdžių Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161054302
Kodas pagal ISCED: 13354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 8 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Organizuojant statybos procesus ir siekiant racionaliai išnaudoti žmogiškuosius išteklius, yra poreikis ir žemesnės grandies darbininkų, kuriems darbo objekte užtektų tik privalomų atitinkamos profesijos kompetencijų, kurias galima įsigyti asmenims su žemesniu bendruoju išsilavinimu, arba kurie mokėsi trumpesnį laiką.
Ši programa skirta pirminiam dailidės rengimui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigoje
Didžiąją mokymo turinio dalį (per 70%) sudaro praktinis mokymas. Jo metu besimokantieji įgis žinių apie medieną, jos rūšis, savybes, panaudojimo galimybes; apie dailidžių darbuose naudojamus darbo įrankius, jų paruošimui keliamus reikalavimus; apie atskirų dailidės darbų atlikimo technologiją, o taip pat reikalingų apskaičiavimų metodiką, nesudėtingų medinių konstrukcijų ir jų detalių eskizavimą ir brėžinių skaitymą; įgis svarbių darbų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos žinių.
Praktinis mokymas, vadovaujantis šia programa, vykdomas dviem etapais: pirma, vykdomas pirminių dailidei būdingų darbų mokymas mokomosiose dirbtuvėse ir tik po to statybos objekte, prižiūrint instruktoriui, lavinami pirmieji mokėjimai ir ugdomi nauji reikalingi dailidei įgūdžiai.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, susidedančiu iš praktinio kvalifikacinio darbo atlikimo ir teorinių žinių patikrinimo. Jį laikyti gali asmenys atsiskaitę už visų mokymo dalykų mokymąsi ir gavę teigiamus įvertinimus.
Išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys gauna pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500), liudijantį apie įgytą kvalifikaciją ir atestacijos pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti su diskinėmis medienos pjaustymo ir obliavimo staklėmis su rankine pastūma.
Baigę šią mokymo programą asmenys gali dirbti statybinėse įmonėse, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos dailidei.
Asmenims, įgijusiems šioje programoje numatytą kvalifikaciją ir parodžiusiems sugebėjimus atlikti darbus kokybiškai gali būti pasiūlytas papildomas mokymas apimantis modulius..M2 (Klojiniai ir pastoliai), M3 ( Perdenginių įrengimas), M4 ( Stogo konstrukcijos įrengimas), M5 ( Langų ir durų įstatymas) .dailidės profesinio rengimo modulinėje struktūroje. Tokiu atveju asmuo įgiję papildomai tuose moduliuose numatytas kompetencijas gali įgyti 2 -o lygio profesinę kvalifikaciją.
Mokymo programą rengė Vilniaus Jeruzalės DRMC vyr. profesijos mokytojas Donatas Čerškus.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju