Mokymo programos
Technologijų pedagogika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13025
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti edukologijos bakalaurus ir technologijų dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, suaugusiųjų mokymo centruose, gimnazijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas; studijų krypties pagrindų dalykai: mitybos fiziologija ir higiena, dizainas ir dailės technologijos, tekstilės technologijos, siuvinių konstravimas ir technologija, kompiuterinė grafika, konstrukcinės medžiagos, fitodiziainas, maisto technologijos, taikomosios elektronikos ir kt.; studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: lietuvių etnografinė dailė ir tekstilės technologijos, technologijų didaktika bei atskirų technologijų mokymo metodikos. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagogikos bei psichologijos dalykai, pedagoginės praktikos, technologijų bakalauro baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas technologijų laboratorijose universitete ir pedagoginės bei mokomosios praktikos. Pedagoginių praktikų (20 savaičių) metu, tvirtinami ir tobulinami darbo su mokiniais, technologijų įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama technologijų dalyko ir jos didaktikos, pedagogikos ir psichologijos baigiamuoju egzaminu arba baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti edukologijos ir kitų socialinių mokslų srities magistrantūroje.
Technologijų edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologijų mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti technologijų mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones tekstilės, maisto technologijų ir sveikos mitybos, dirbti su įvairiomis konstrukcinėmis medžiagomis, elektriniais prietaisais, vesti skiautinių drabužių dizaino ir gamybos, tradicinių amatų, konditerijos; būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti vaikų kūrybiškumą, lavinti jų bendruosius bei specialiuosius technologinius gebėjimus, organizuoti mokinių darbų parodas, technologijų olimpiadas
- žinoti įvairius technologinius įrankius, priemones, pažinti skirtingų medžiagų savybes, technologinės veiklos organizavimo principus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, bendradarbiauti su kolegomis
Edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal technologijų edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti technologijų mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti technologijų mokytoju bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju