Mokymo programos
Technologija ir dailė
Valstybinis kodas: 61207S121
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti edukologijos bakalaurus bei technologijos ir dailės dalykų mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, užsienio kalba, kalbos kultūra ir specialybės kalba; studijų pagrindų dalykai: praktinis meno pažinimas, matematika, mechanizmų ir mašinų teorija, medžiagų mechanika, elektrotechnika ir elektronika ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: medžiagų mokslas, medžio ir metalo gaminių technologija, taikomosios dailės technologijos, klasikinė liaudės tekstilė, piešimo technikos, dailėtyra . Lygiagrečiai studijuojami pedagogo rengimui skirti dalykai: pedagogika, psichologija, sveikatos ugdymas, technologijų ir dailės didaktikos.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas technologijos laboratorijose ir dailės studijose universitete ir pedagoginė praktika. Pedagoginės praktikos metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, technologijos ir dailės įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus technologijų ir dailės studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Technologijos ir dailės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologijų ir dailės mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti technologijų ir dailės mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones technologijų dalykų (medžiagų mokslo, gaminių projektavimo ir praktinių operacijų), taikomosios dailės dalykų, organizuoti papildomo ugdymo veiklos, techninės kūrybos ir dailiųjų amatų, piešimo, keramikos būrelius vaikų studijose, ugdyti vaikų meninį skonį, lavinti kūrybinius gebėjimus, organizuoti parodas ir konkursus
- žinoti meninių ir kitų gaminių projektavimo principus ir medžiagų naudojimo technologijas;žinoti amžiaus tarpsnių ypatumus.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, bendradarbiauti su kolegomis
Edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal technologijų ir dailės studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti technologijos ir dailės mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose ir gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju