Mokymo programos
Dailės pedagogika
Valstybinis kodas: 612X13001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta tenkinti augančius jaunų žmonių poreikius įgyti universitetinį ir kartu meninį išsilavinimą, rengti universitetinio išsilavinimo dailės mokytoją, gebantį programuoti savo veiklą, projektuoti, kurti, išugdyti kūrybiškai ir naujai mąstantį komunikabilų mokytoją, gebantį dirbti individualiai ir komandoje, galintį savarankiškai priimti sprendimus ir būti pasiruošusiam atsakyti už savo veiklos rezultatus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės pedagogai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: specialybės terminiją užsienio kalba, filosofiją, pasirenkamuosius humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicininių, technologinių mokslų dalykus.; studijų krypties pagrindų dalykus: įvadą į edukologijos studijas, psichologijos pagrindus, vaiko sveikatą, didaktiką (su praktikumu), socialinę psichologiją ir pedagogiką, auklėjimo teoriją, kalbos kultūros ugdymą, mokinio ir pedagoginę psichologiją, pasirenkamą pedagogikos ir psichologijos dalyką, dailės istoriją, ekologinį ugdymą, dailės ir technologijų metodiką (su praktikumu), integruoto ugdymo pagrindus, papildomą ugdymą, spec. pedagogiką, dailės mokymo metodiką (su praktikumu) ir kt.; ir specialybinius dalykus: piešimo technikų pagrindus, spalvininkystės pagrindus, kaligrafiją, piešimą ir tapybą, kompoziciją, meninio šrifto pagrindus, piešimo ir tapybos mokymą, dizaino pagrindus, meninį konstravimą, keramiką ir skulptūrą, aplinkos estetikos pagrindus, tekstilės mokymo pagrindus, dekoratyvinę dailę, grafiką ir jos mokymą Iš viso studijuojama 52 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: praktikantas-stebėtojas – šis vaidmuo realizuojamas pažintinės praktikos metu; mokymo praktikumai – mokytojo asistentas, dirbantis vadovaujant patyrusiam mokytojui; praktika mokykloje – dirba vadovaujant patyrusiam mokytojui ir savarankiškai dirba. Praktinių studijų trukmė - 800 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti valdyti mokymo/si procesą, planuoti ugdymo turinį, kurti bei naudoti efektyvias edukacines technologijas ir mokymo/si priemones, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais, bendruomene, valdyti edukacinius dailės projektus, nuolat plėtoti profesines kompetencijas, taikyti fundamentalias ir dalykines žinias kasdienėje veikloje, plėtoti kūrybiškumu bei tolerancija pagrįstus santykius su moksleiviais
- žinoti didaktiką, bendrąją moksleivių, pedagoginę bei kūrybos psichologiją, estetiką, kultūrą, dailės teoriją, istoriją bei dailės ugdymą, vertybinio ugdymo, kūrybos ir meno kūrinių apibrėžimo, analizės, interpretacijos ir vertinimo ypatumus, moksleivių, jų veiklos vertinimo specifiką, individualaus ir integruoto mokymo metodus
- mokėti dirbti savarankiškai, kūrybiškai, atsakingai, planingai; aktyviai, empatiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, moksleivių tėvais ar globėjais bendruomene, padėti ir patarti mokiniams, būti iniciatyviu
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dailės mokytojo studijų programą.
Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailės mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti dailės mokytoju pagrindinėse mokyklose, gimnazijose, formaliose ir neformaliose ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju