Mokymo programos
Informacinių sistemų inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E15001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informatikos inžinerijos bakalaurus, žinančius naujausias kompiuterinių sistemų technologijas, jų vystymosi tendencijas bei sistemų projektavimo principus, žinančius šiuolaikines elektroninio verslo technologijas, jų kompiuterinę bei programinę įrangą ir elektroninio verslo organizavimo pagrindus,.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: matematiką, elektrotechniką, ekonomiką, vadybą, elektronikos įtaisus; specialybinius dalykus: skaitmeninį signalų apdorojimą, kompiuterių architektūrą, skaitmeninius įtaisus, operacinių sistemų koncepcijas, kompiuterių tinklus, programinės įrangos projektavimą, elektroninio verslo sistemas.
Informacinių sistemų inžinerijos studijų programoje numatytos 2 specializacijos: elektroninio verslo technologijos ir kompiuterizuotos informacinės sistemos.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: technologinė ir gamybinė praktika. Praktinių studijų trukmė ? 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su informacinėmis sistemomis įgūdžiai, projektavimo, kompiuterio ir jo programų pagal vartotojo poreikius. parinkimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informacinių sistemų inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti informatikos inžinerijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
– gebėti identifikuoti, formuluoti ir spręsti informatikos inžinerijos problemas, savarankiškai kurti kompiuterizuotas informacines sistemas ir jų funkcinius junginius bei įrenginius, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, taikyti ir naudoti kompiuterinius metodus, integruoti technologijos mokslų naujovių taikymo įvairiomis aplinkybėmis įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga; kompetentingai panaudoti kompiuterius problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, automatizuotajam projektavimui, kompiuterinei grafikai, programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas bei programų paketus;
– žinoti naujausias informatikos inžinerijos technologijas, jų vystymosi tendencijas ir informacinių sistemų projektavimo principus, šiuolaikines elektroninio verslo technologijas, jų kompiuterinę bei programinę įrangą ir elektroninio verslo organizavimo pagrindus;
– mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti informatikos inžinieriumi įmonėse ir firmose, projektuojančiose, diegiančiose ir eksploatuojančiose naujausias įvairios paskirties kompiuterizuotas informacines elektronines sistemas, telekomunikacijų, projektavimo, elektroninio verslo organizavimo ir apskaitos, žiniasklaidos, renginių organizavimo ir reklamos įmonėse, oro uostuose, bankuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju