Mokymo programos
Informatikos inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E10004
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Informatikos inžinerijos studijų programa skirta rengti universalaus profilio informatikos inžinerijos bakalaurus, kurie įgytų profesinę kompetenciją projektuoti, kurti ir diegti kompiuterių sistemas, mokėtų parinkti ir įvertinti kompiuterių tinklo konfigūraciją, žinotų ir suprastų esminius informatikos inžinerijos principus, projektuodami, realizuodami ir tobulindami kompiuterizuotas sistemas naudotų pažangiausias informacines ir komunikacines technologijas, kvalifikuotai ir efektyviai eksploatuotų kompiuterių sistemų techninę ir programinę įrangą, išmanytų pagrindinius verslo aplinkos veiksnius, turėtų bendravimo, projektų valdymo, darbo komandoje, loginio ir sisteminio mąstymo, formalizavimo ir kitų perkeliamųjų įgūdžių.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalba, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindai, filosofijos pagrindai, lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba; studijų pagrindų dalykus: tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas, inžinerinė grafika, chemija, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, medžiagų mokslo įvadas, analizė ir operacinis skaičiavimas, fizika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, mikro ir makroekonomika, teisės pagrindai, vadybos pagrindai, ergonomika, informacinės technologijos, programavimo įvadas, diskrečiosios struktūros, mechanika, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai, kompiuterinė grafika, objektinis programavimas, duomenų struktūros, kompiuterių funkcionavimo pagrindai, kompiuterių elementai, programavimo technologijų praktika, kompiuterių architektūra, operacinės sistemos, duomenų bazės, kompiuterių tinklai; specialiuosius (profesinius) dalykus: realaus laiko sistemos, elektroninis verslas, daugiaterpių sistemų projektavimas ir kūrimas, programų inžinerija, kompiuterių sistemos ir specializacijų dalykus:
informacinės technologijos (sistemų saugumas, kompiuterių tinklų technologijos, taikomųjų sistemų analizė ir valdymas);
informacinių sistemų inžinerija (informacinių sistemų projektavimo technologijos, informacinių sistemų kūrimo technologijos, informacinių sistemų projektų valdymas),
kompiuterinių sistemų inžinerija (kompiuterių inžinerija, kompiuterių periferija ir objektų valdymas, sistemų modeliavimas),
Praktinės studijos vyksta universitete ir firmose, įmonėse ar organizacijose. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informatikos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti informatikos inžinerijos arba informatikos magistrantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kompiuterių, jų sistemų projektavimo, eksploatavimo ir vystymo bei kompiuterių tinklų diegimo, administravimo ar tobulinimo darbus.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti, kurti, diegti, eksploatuoti ir tobulinti kompiuterių sistemas, taikydami pažangiausias informacines technologijas ir esminius informatikos inžinerijos principus; įvertinti kompiuterių, jų sistemų ir komunikacinių tinklų kokybinius parametrus; kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių sistemų techninę ir programinę įrangą bei efektyviai projektuoti, konfigūruoti ir administruoti kompiuterių tinklą, įvertinant pagrindinius verslo aplinkos veiksnius
- žinoti kaip: praktiškai spręsti informatikos inžinerijos problemas; pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, kurti, projektuoti, diegti ir eksploatuoti kompiuterių sistemas - jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti sistemų vertę bendrais kokybės parametrais; parinkti sistemų įgyvendinimo procese naudojamus alternatyvius ir pažangius informacinių ir komunikacinių technologijų metodus; efektyviai naudotis techninės ir programinės įrangos automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankiais; rinkos sąlygomis taikyti produktų gamybos ekonomikos ir vadybos žinias; dirbti komandoje, kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius, išlaikyti savo profesinę kompetenciją nuolat keliant kvalifikaciją
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti ir vertinti savo darbą, pristatyti technines / programines problemas ir jų sprendimo būdus, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kompiuterių sistemų bei kompiuterių tinklų diegimo, eksploatavimo ar tobulinamo darbus nėra pripažįstama.
Įgiję informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kur projektuojamos, diegiamos, eksploatuojamos ar tobulinamos kompiuterių sistemos ir kompiuterių tinklai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-05-14

Sveiki. Gal norėtumėte prisijungti prie atviro kodo Windows pakaitalo ReactOS? ReactOS yra suderinama su Windows, todėl turi veikti visos programos, žaidimai ir draiveriai. Reikalingi testuotojai ir C programuotojai. Jei sudominau, pažiūrėkite į http://www.reactos.org/lt/index.html