Mokymo programos
Kūno kultūra ir šokis
Valstybinis kodas: 61208S101
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti mokytojus, žinančius kūno kultūros ir šokio mokytojo darbo principus, metodus, gebančius parengti mokymo programas ir organizuoti mokymo procesą, nuolat tobulinti profesinės kompetencijos įgūdžius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kūno kultūros ir šokio mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, kokybės vadybą ir verslą, bendrąją ir sporto psichologiją, bendrąją ir sporto pedagogiką, anatomiją, sporto biochemiją ir mitybą, fiziologiją, sporto ir fizinio ugdymo teoriją, judesių valdymą ir mokymą ir specialybės dalykus: fizinį ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, kūno kultūros pamokos didaktiką, bendrojo lavinimo mokyklos edukologiją, sportinių įgūdžių ugdymo pagrindus, choreografiją, dizainą ir scenografiją, įvairių šokių techniką ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kūno kultūros mokytojo ir šokio mokytojo praktika (choreografo) praktika. Jų metu studentai susipažįsta su bendrojo lavinimo mokyklos veiklos organizavimu, su kūno kultūros ir šokio mokytojo veiklos turiniu ir kompetencijomis, asistuoja kūno kultūros ir šokio mokytojams pamokose. Praktinių studijų trukmė – 520 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus kūno kultūros ir šokio studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kūno kultūros ir šokio mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūno kultūros ir šokio mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs kūno kultūros ir šokio mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti parengti, planuoti ir organizuoti fizinio ugdymo ir šokių mokymo programos įgyvendinimą, sukurti produktyvią fizinio ugdymo aplinką, atnaujinti ugdymo standartus, analizuoti ugdymo rezultatus, nustatyti ir vertinti mokinių žinias, įgūdžius ir fizinio pajėgumo pokyčius, specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyti individualias fizinio ugdymo programas, nustatyti mokinių kūno kultūros ugdymo problemas ir efektyviai jas spręsti, taikyti naujausias fizinio ugdymo technologijas;
- žinoti žmogaus anatomiją ir bendrąją bei sporto fiziologiją, sportinių traumų prevenciją, judesių biomechaniką, pagrindinių judesių valdymo ir mokymo pagrindus, tradicinių sporto šakų bei šokių mokymo metodikas, netradicinio fizinio aktyvumo įgūdžių formavimą, moksleivių fizinio aktyvumo motyvaciją ir įpročių formavimą, rekreacinio fizinio aktyvumo strateginį planavimą ir vadybą;
mokėti dirbti su sporto įrengimais ir technologijomis, vesti pamokas, organizuoti savo darbą.
Kūno kultūros ir šokio mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal kūno kultūros ir šokio studijų programą.
Norintiems siekti kūno kultūros ir šokio mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kūno kultūros ir šokio mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję kūno kultūros ir šokio mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūno kultūros ir šokio mokytoju bendrojo lavinimo mokyklose, sporto mokyklose, profesinio rengimo mokyklose, kolegijose, papildomojo vaikų ugdymo sporto ir laisvalaikio įstaigose, sporto organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju