Mokymo programos
Kūno kultūra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13027
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti sporto bakalaurus ir kūno kultūros mokytojus, gebančius dirbti bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, sporto ir kituose centruose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: informatika, sveikatos ugdymas, užsienio kalba, lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba; studijų pagrindų dalykai: kūno kultūros ir olimpinio sporto istorija, žmogaus anatomija ir morfologija, kūno kultūros teorija ir didaktika, žmogaus fiziologija, sporto judesių fiziologija, sporto treniruotės teorija ir didaktika; specialiojo lavinimo dalykai: tinklinio, krepšinio, gimnastikos, lengvosios atletikos, didaktika bei mokymo metodikos. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagoginių studijų dalykai ir jų baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas sporto salėse, baseine, stadione universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktikų metu (20 kreditų) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, kūno kultūros dalykų įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti sporto, edukologijos ir kitų mokslų srities magistrantūroje.
Kūno kultūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti sporto bakalaurais ir kūno kultūros mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūno kultūros mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti sveikos gyvensenos pagrindų, įvairių sporto šakų technikos veiksmų, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti sporto būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti vaikų sportinius gebėjimus, organizuoti sporto varžybas ir konkursus;
- žinoti įvairius fizinių ypatybių ugdymo metodus ir priemones, kūno kultūros pamokos ir sporto pratybų organizavimo principus, pedagogikos pagrindus;
- mokėti dirbti su sporto įrengimais ir priemonėmis, vesti užsiėminus, organizuoti savo darbą.
Sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kūno kultūros studijų programą.
Norintiems siekti bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūno kultūros mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse ir sporto mokyklose, sporto centruose, sporto klubuose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju