Mokymo programos
Kūno kultūros ir sporto pedagogika
Valstybinis kodas: 612X13032
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kūno kultūros mokytojus, žinančius anatomiją ir fiziologiją, suprantančius asmens raidos reiškinius, gebančius parengti kūno kultūros pamokų planą, mokyti vaikus sveiko gyvenimo būdo.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kūno kultūros ir sporto pedagogai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: anatomiją, fiziologiją ir higieną, kultūros istoriją, holistinę gamtos reiškinių sampratą ir kt., specialybės dalykus: ugdymo sistemas, psichologiją, edukologijos pagrindus ir didaktiką, hodegetiką, gimnastiką, lengvosios atletikos technikos pagrindus, sportinius žaidimus, ritminę ir atletinę gimnastiką, sporto biomechaniką ir biochemiją, turizmą, žiemos sporto šakas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kūno kultūros mokytojo praktika ir sporto trenerio praktika. Praktinių studijų trukmė – 480 val. Jų metu studentai susipažįsta su kūno kultūros mokytojų ir sporto trenerių funkcijomis, mokinių fizinio ugdymo planavimu ir organizavimu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Kūno kultūros ir sporto programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kūno kultūros mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kūno kultūros ir sporto mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūno kultūros ir sporto mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs kūno kultūros ir sporto mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti fizinio ugdymo procesą, pagal poreikius ir interesus diferencijuoti fizinio ugdymo tikslus, nustatyti ir pritaikyti konkrečiai situacijai tinkamas mokymo programas, tausoti ir stiprinti įvairaus amžiaus mokinių sveikatą, specialiųjų poreikių vaikams parengti ir naudoti individualias mokymo programas, plėtoti protinį, fizinį, valios, charakterio, jausmų ugdymą;
- žinoti bendrojo lavinimo mokyklos, sporto mokyklos tikslus, turinį, pedagoginės sąveikos principus, organizavimo ir valdymo dėsningumus, švietimo dokumentus, įvairias fizinio ugdymo sistemas, reikalavimus kūno kultūros ugdymo programų rengimui, motyvacijos metodus ir jų taikymo galimybes;
- mokėti dirbti su sporto įrengimais ir inventoriumi, vesti pamokas, organizuoti savo darbą.
Kūno kultūros ir sporto mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programas.
Norintiems siekti kūno kultūros ir sporto mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kūno kultūros ir sporto mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję kūno kultūros ir sporto mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju