Mokymo programos
Informatika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13021
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informatikos bakalaurus ir informatikos (informacinių technologijų) dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose ir mokymo centruose, dirbti kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, specialybės kalbos kultūra, specialybės užsienio kalba; studijų pagrindų dalykai: programavimo metodai ir pagrindai, kompiuterinės matematikos sistemos, kompiuterių architektūra, sisteminė programinė įranga, kompiuterinis projektavimas, matematinis modeliavimas, kompiuterinė grafika, algoritmai ir jų sudėtingumas, optimizavimo metodai, vaizdinis programavimas, kompiuterių tinklai, programų sistemų inžinerijos įvadas, duomenų analizės strategijos ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: matematinė analizė, tiesinė algebra ir geometrija, diskrečioji matematika, aibių teorija ir logika, diferencialinės lygtys, tikimybių teorija ir statistika, algebros, analizės bei informatikos pasirenkamieji dalykai, skaitiniai metodai ir modeliai, informatikos didaktika.. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagogikos bei psichologijos dalykai, pedagoginės praktikos.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose, kompiuterinėse klasėse universitete, taip pat organizuojamos pedagoginės praktikos. Praktikų metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, informatikos dėstymo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama informatikos ir jos didaktikos baigiamuoju egzaminu ir pedagoginių studijų baigiamuoju darbu. Įvykdžiusiems informatikos studijų programą suteikiamas informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti informatikos ir kitų tiksliųjų bei gamtos mokslų srities magistrantūroje.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti informatikos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatikos (informacinių technologijų) mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones informatikos dalykų, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti informatikos, informacinių technologijų būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti vaikų loginį mąstymą, įgūdžius naudotis informacinėmis technologijomis, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti informatikos olimpiadas, konkursus;
- žinoti įvairius ugdymo, mokinių darbo organizavimo, konsultavimo, vertinimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Informatikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti informatikos mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju