Mokymo programos
Kineziterapija
Valstybinis kodas: 61211B105
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kineziterapeutus, gebančius specialiais fiziniais pratimais gydyti po traumų ar ligų sveikstančius žmones, ištirti pacientų fizinį išsivystymą, funkcinę būklę ir fizinį pajėgumą, parenkti tinkamus reabilitacijos priemones ir būdus, organizuoti pratybas, sudaryti, atsižvelgiant į ligas ir sužalojimus, gydymo programą,
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kineziterapeutai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, mokslų filosofiją, eurointegraciją ir globalizaciją, užsienio kalbą, informacines technologijas, kokybės vadybą ir verslą, specialybinius dalykus: anatomiją, aplinką ir sveikatą, sporto biochemiją ir mitybą, biomechaniką, fiziologiją, patologiją, judesių valdymą ir mokymą, reabilitacijos pagrindus,: bendrąją kineziterapiją, traumatologiją ir kineziterapiją, vidaus ligas ir kinezterapiją, fizioterapiją, gydomajį masažą, nervų ligas ir kineziterapiją, akušerinių ir ginekologinių ligonių bei vaikų ligų kineziterapiją, funkcinę diagnostiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika ir dviejų etapų mokomoji praktika. Jų metu susipažįsta su sveikatos priežiūros įstaigomis, išmoksta skaityti ligos istorijas, analizuoti jų duomenis, suprasti terminus; įgunda ištirti pacientą, sudaryti kineziterapijos programą, taikyti teorines žinias praktikoje. Praktinių studijų trukmė – 800 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos ir slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus kineziterapijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių ir biomedicinos srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeuto darbą.
Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti specialiais fiziniais pratimais gydyti po traumų ar ligų sveikstančius žmones, ištirti ir įvertinti pacientų fizinį pajėgumą ir aktyvumą, psichomotorinę būklę, sudaryti, atsižvelgiant į ligas ir sužalojimus, gydymo programą, parinkti reabilitacijos priemones ir būdus: gydomąją gimnastiką, žaidimus, treniruoklius, raumenų elektrostimuliacijas, pratimus baseine, plaukimą, išaiškinti pacientui kiekvieno pratimo svarbą, skatinti savarankiškumą, nuteikti pacientą dirbti, išmokyti žmones, turinčius funkcinių sutrikimų, gyventi savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitais fiziniais veiksniais, organizuoti pratybas, taikyti įvairias gydymo priemones, konsultuoti su liga susijusiais klausimais pacientus ir jų šeimos narius, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų rezultatus ir tokiu būdu tobulinti kineziterapeuto darbo praktiką
- žinoti politinius sprendimus, paslaugų plėtotės ir prevencijos projektus, reabilitacijos organizacinę struktūrą, sveikatos rizikos veiksnius ir paveldėjimo įtaką sveikatai, kineziterapeuto veiklą reglamentuojančius dokumentus, norminius bei teisės aktus, fizinės medicinos ir reabilitacijos metodus, kineziterapijos principus, formas, priemones bei rūšis, procedūrų struktūras, fizinės terapijos priemones, lavinimo, atstatymo būdus ir funkcijas, kineziterapijos procedūros eigą
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir pacientais.
Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal kineziterapijos studijų programą.
Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti kineziterapeutu ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos, vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, kabinetuose, privačiose klinikose ir kt. gydymo ir slaugos institucijose. Kineziterapeutai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju