Mokymo programos
Slauga Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B70003
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, išmanančius slaugos principus, teorijas, metodus, gebančius dirbti savarankiškai, komandoje bei bendradarbiaujant su kitų sričių sveikatos specialistais, įtraukiant pacientą (-us) į slaugos procesą, atlikti ir analizuoti atliekamos slaugos intervencijas žmogaus gyvybinių poreikių užtikrinimui, atlikti slaugos valdymo funkcijas, vykdyti visuomenės ir bendruomenės sveikatos stiprinimo ir tausojimo švietėjišką procesą, įtraukiant į jį visuomenę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: žmogaus ekologiją, asmenybės psichologiją, šeimos pedagogiką ir psichologiją, lyčių studijas ir kt.; studijų pagrindų dalykus: anatomiją ir fiziologiją, patologiją, biochemiją, psichologiją, mikrobiologiją, farmakologiją, dietetiką, sveikatos priežiūros struktūrą ir valdymą ir kt.; ir specialybinius dalykus: slaugos studijų įvadą ir profesinę etiką, intervencinę slaugą, slaugos vadybą, bendruomenės slaugą, anesteziją ir intensyvią slaugą, vaikų, chirurginę, terapinę slaugą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: I ir II savarankiško darbo praktika. Praktikos metu ugdomi slaugos proceso planavimo ir įgyvendinimo įgūdžiai. Praktika skirta panaudoti specialiąsias ligonių slaugos žinias, įsisavinti slaugos problemų sprendimą, suprasti pagrindines slaugos darbo vertybes, išmokstama savarankiškai nustatyti ir įvertinti pacientų slaugos poreikius, ugdomas kritinis mąstymas. Praktinių studijų trukmė 560 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus slaugos studijų programą, studijas galima tęsti slaugos, edukologijos, viešojo administravimo, teisės ir kitose biomedicininių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytoju.
Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti panaudoti specialiąsias žinias, numatant slaugą, įsisavinti slaugos problemų sprendimą, kaip integruotą slaugos dalį, siekiant, kad slauga būtų tikslinga, orientuota į problemos priežastį, o ne tik į simptomą, kad slauga būtų individuali, paslanki ir atliekama savarankiškai, panaudoti apsisprendimo modelius taikant etikos kodeksus, kelti aukštus reikalavimus profesinei veiklai, formuojant slaugos, kaip sveikatos priežiūros dalies, kokybę
- žinoti mokslų, kuriais remiasi slauga, mokslinius metodus, sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, funkcijas ir elgseną, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės ir jo fizinės bei socialinės aplinkos
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais/pacientais
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse, užsiimančiose asmens sveikatos priežiūra, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia), mokslo įstaigose, rengiančiose slaugos specialistus, nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių sveikatinimo veikla koordinatoriais, sveikatos programų vadybininkais, administruojant, rengiant ir vykdant įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju