Mokymo programos
Slauga Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B70002
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, išmanančius slaugos darbo principus, teorijas, metodus, gebančius savarankiškai ir kritiškai įvertinti įvairaus amžiaus sveikų žmonių, asmenų, kuriems yra įvairūs rizikos veiksniai bei sergančių įvariomis somatinėmis ar psichinės sveikatos ligomis, taip pat ir visuomenės bei atskirų jos grupių slaugos poreikius jų darbo vietose, mokyklose, namuose, sveikatos centruose, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, slaugyti sergančius bei nepagydomus asmenis, užtikrinant jiems orią mirtį.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: pedagogiką, sociologiją, filosofiją ir kt.; studijų pagrindų dalykus: bendrąją psichologiją, socialinę rūpybą, slaugos vadybą ir kt.; specialybinius dalykus: motinos ir vaiko, suaugusių, pagyvenusių ir mirštančių ligonių, intensyvią terapinę slaugą, bendruomenės slaugą, slaugos techniką, sveikatos priežiūrą ir slaugą ir kt.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 550 val. Jų metų įtvirtinami ir tobulinami slaugos proceso, slaugos poreikio nustatymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamaisiais egzaminais (įgūdžių patikrinimu ir teorinių žinių bei slaugos planavimo egzaminu raštu) ir/arba bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus slaugos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti slaugos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Slaugos bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytojo darbą.
Asmuo, įgijęs slaugos bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir teikti prevencinę, gydomąją, reabilitacinę, palaikomąją ir paliatyviąją slaugą, mokyti sveikatos personalą, pacientus ir jų šeimos narius, vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai įvertinti įvairaus amžiaus sveikų žmonių, bet turinčių padidintą riziką susirgti, būklę, taip pat sergančių įvariomis ligomis būklę, įvertinti slaugos reikalingumą šių asmenų darbo vietose, mokyklose, namuose, sveikatos centruose, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, slaugyti sergančius bei nepagydomus asmenis
žinoti bendravimo principus su įvairaus amžiaus pacientų grupėmis, sergančiųjų somatinėmis ar psichinėmis ligomis prevencinę, terapinę, reabilitacinę, palaikomąją, paliatyvią priežiūrą bei slaugymą
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, organizuoti savo darbą
Slaugos bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję slaugos bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrosios praktikos slaugytoju sveikatos priežiūros įstaigose, valstybinėse ir privačiose visų sveikatos priežiūros lygmenų įstaigose ir institucijose: ligoninėse, poliklinikose, vaikų gydymo ir ugdymo, sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose, globos namuose, pensionatuose ir pan., slaugyti ligonius namuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju