Mokymo programos
Kineziterapija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B31003
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Kineziterapijos studijų programa skirta rengti kineziterapeutus, gebančius specialiais fiziniais pratimais gydyti po traumų ar ligų sveikstančius žmones, ištirti pacientų fizinį išsivystymą, funkcinę būklę ir fizinį pajėgumą, parinkti reabilitacijos priemones ir būdus, atsižvelgiant į ligas ir sužalojimus, organizuoti pratybas, taikyti įvairias organizmo atgavimo priemones, konsultuoti gydymo judesiais metodikos klausimais.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kineziterapeutai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofijos įvadą, mokslų filosofiją, eurointegraciją ir globalizaciją, užsienio kalbą, informacines technologijas, kokybės vadybą ir verslą, studijų pagrindų dalykus: anatomiją, aplinką ir sveikatą, sporto biochemiją ir mitybą, biomechaniką, fiziologiją, klinikinę kineziologiją, patologiją, reabilitacijos pagrindus ir specialiuosius (profesinius) dalykus: bendrąją kineziterapiją, traumatologiją ir kineziterapiją, vidaus ligas ir kineziterapiją, fizioterapiją, gydomąjį masažą, nervų ligas ir kineziterapiją, reumatologiją ir kineziterapiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais. Praktikos tikslas - suteikiant teorinių ir praktinių žinių tobulinti kineziterapijos specialistų profesionalumą: lavinti klinikinį mąstymą, ugdyti specialiuosius kineziterapijos įgūdžius, bendravimo gebėjimus, mokytis taikyti teorines žinias praktikoje. Praktinių studijų trukmė - 880 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus kineziterapijos studijų programą studijas galima tęsti kineziterapijos, sporto fiziologijos, sveikatos ir fizinio aktyvumo magistrantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeuto darbą.
Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti specialiais fiziniais pratimais gydyti po traumų ar ligų sveikstančius žmones, ištirti pacientų fizinį pajėgumą ir aktyvumą, psichomotorinę būklę, sudaryti, atsižvelgiant į ligas ir sužalojimus, gydymo programą, ją koreguoti, parinkti reabilitacijos priemones ir būdus: gydomąją gimnastiką, žaidimus, dozuotą ėjimą, treniruoklius, raumenų elektrostimuliacijas, pratimus baseine, plaukimą, išaiškinti pacientui kiekvieno pratimo svarbą, skatinti savarankiškumą, tinkamai nuteikti pacientą darbui, išmokyti žmones, turinčius funkcinių sutrikimų, gyventi savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitais fiziniais veiksniais, organizuoti pratybas, taikyti įvairias organizmo atgavimo priemones, konsultuoti gydymo judesiais metodikos klausimais pacientus ir jų šeimos narius, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti kineziterapeuto darbo praktiką
- žinoti fizinės medicinos ir reabilitacijos metodus, kineziterapijos principus, formas, priemones ir rūšis, procedūros struktūrą, kaip parinkti ir taikyti tinkamus kineziterapijos metodus ir metodikas, fizinės terapijos priemones, lavinti, atstatyti ar kompensuoti judėjimo funkcijas, pildyti kineziterapijos dokumentaciją, sudaryti individualias kineziterapijos programas, steigti visuomenines draugijas ir dalyvauti jų veikloje, atlikti tyrimus ir vertinimą, kaip sistemiškai tyrinėti ir eksperimentuoti, kaupiant naujas tyrimų įrodymais pagrįstas žinias, kurios gali prisidėti prie kineziterapeuto darbo praktikos tobulinimo
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir pacientais
Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kineziterapijos studijų programą.
Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti kineziterapeutu ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos, vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose. Kineziterapeutai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju