Mokymo programos
Interjero Apdailos Atlikėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 217058212
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos poreikio pagrindimas:
programa yra aktuali laiko perspektyvos atžvilgiu. Ekonominio atsigavimo sąlygomis gyvena-mos ir darbo aplinkos interjerų įrengimas ir apipavidalinimas kaip paslauga bus paklausi. Pagal 2004 m. darbo rinkos prognozę labiausiai didės paslaugų ir statybos įmonėse steigiamų darbo vietų skaičius, todėl didės ir kvalifikuotų interjero apdailos atlikėjų poreikis.
Programos tikslas:
parengti specialistą, (su klausos negalia), kuris sugebėtų atlikti interjero apdailos eskizą, pa-rinkti interjero apdailos medžiagas ir atlikti interjero apdailos ir puošybos darbus.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, dorinio ugdymo (etika arba tikyba), estetikos, pilietinės visuomenės pagrindų, lietuvių kalbos, valstybinės kalbos kultūros, kūno kultūros) ir specialybės (interjero apdailos medžiagų, interjero dekoravimo, meninio komponavimo pagrindų, tapybos, spalvotyros, specialaus piešimo ir braižybos, dailės istorijos ir tautodailės, interjero dekoravimo floristika, interjero apipavidalinimo tekstile, kalig-rafijos, vizualinio dizaino, interjero formavimo, informacinių technologijų, darbuotojų saugos ir sveikatos) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Programos interjero paviršių dekoravimo specializacija suteikia daugiau interjero pavir-šių paruošimo, meninio dažymo bei dekoravimo specifinių žinių ir praktinio darbo įgūdžių. Interjero siuvinių ir dekoratyvinių elementų gamybos specializacija suteikia daugiau buities siuvinių ir dekoratyvinių elementų gamybos, užuolaidų gamybos ir baldų apmušalų gamybos specifinių žinių ir praktinio darbo įgūdžių.
Gamybinės praktika (15 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse ir interjero apdailos dekoravimo įmonėse, užuolaidų gamybos salonuose, baldų apmušalų gamybos įmonė-se.
Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir programos baigimo kvalifikacijos egzaminai. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo Prekybos, pra-monės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pa-žymėjimas.

Teresė Norvilienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1. Sėkmingai baigęs interjero apdailos atlikėjo programą (interjero siuvinių ir dekoratyvinių elementų gamybos specializacija) įgyja interjero apdailos atlikėjo kvalifikaciją ir kompetenci-jas:
taikyti interjero kompozicijos meninės išraiškos priemones;
parinkti interjero apdailos medžiagas;
paruošti interjero eskizą;
gaminti dekoratyvinius interjero elementus;
dekoruoti interjerą floristiniais elementais;
apipavidalinti interjerą tekstile;
modeliuoti ir konstruoti interjero siuvinius;
gaminti interjero siuvinius ir dekoratyvinius elementus.
2.Sėkmingai baigęs interjero apdailos atlikėjo programą (interjero paviršių dekoravimo specia-lizacija) įgyja interjero apdailos atlikėjo kvalifikaciją ir kompetencijas:
taikyti interjero kompozicijos meninės išraiškos priemones;
paruošti interjero eskizą;
parinkti interjero apdailos medžiagas;
gaminti dekoratyvinius interjero elementus;
dekoruoti interjerą floristiniais elementais;
apipavidalinti interjerą tekstile;
atlikti meninį paviršių dažymą;
atlikti paviršių dekoravimą įvairiomis technikomis.

1. Darbo aprašymas
Interjero apdailos atlikėjas (interjero siuvinių ir dekoratyvinių elementų gamybos ar interjero paviršių dekoravimo specializacija) dirba interjero apdailos įmonėse, užuolaidų gamybos salo-nuose, baldų apmušalų gamybos įmonėse. Jis geba parinkti interjero apdailos medžiagas, atlikti interjero eskizą, gamina dekoratyvinius elementus ir atlieka dekoravimo floristika, apipavidali-nimo tekstile darbus, naudoja informacines technologijas, naudojasi interjero apdailos įrankiais ir priemonėmis. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės įrengimo ir aprūpinimo techninio lygio.

2. Profesinės perspektyvos
Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje interjero apdailos atlikėjo kvalifikaciją (interjero siuvinių ir dekoratyvinių elementų gamybos ar interjero paviršių dekoravimo specializacija) gali dirbti įvairiuose interjero apdailos įmonėse, užsiimti individualia veikla. Kvalifikacija gali būti tobu-linama savarankiškai, informacinių technologijų pagalba, stažuotės, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Klaipėda J. Janonio g. 13
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju