Mokymo programos
Biologija
Valstybinis kodas: 62101B102
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji biologijos magistrantūros studijų programa skirta rengti biologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose bei mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji biologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ekologinę genetiką, biologinę įvairovę, makromolekulių funkcijas organizme, Lietuvos augaliją, kraštovaizdžio ekologiją, žmogaus biologiją, evoliucinių sistemų, edukacinės biologijos teorijas ir taikomuosius studijų dalykus: šiuolaikinę biotechnologiją, aplinkotyrinį mokslinį praktikumą, etologiją.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos ir norintys ją įgyti, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė – 17 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais biologiniais eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus biologijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos ir socialinių (biologijos didaktikos) mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Biologijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti biologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju