Mokymo programos
Sporto fiziologija
Valstybinis kodas: 62101B110
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti sporto fiziologijos specialistus, gebančius savarankiškai organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus sporto fiziologijos ir giminingose sporto biologijos srityse, sporto biologijos žinias ir tyrimo metodus taikyti kūno kultūros, sporto, sveikatos ugdymo dėstytojo darbe.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sporto fiziologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: histologiją ir embriologiją, biologinių tyrimų metodologiją, bioenergetiką, fizinį aktyvumą ir sveikatą, raumenų kraujotaką ir darbingumą, širdies metabolizmą ir kraujotaką, aerobinio ir anaerobinio darbingumo fiziologiją, molekulinę biologiją, aukštosios nervinės veiklos fiziologiją, biocheminius tyrimo metodus, raumenų veiklos biochemiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sporto fiziologijos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Sporto fiziologija studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro ar sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba baigusiems sveikatos ugdymo studijų programą ir siekiantiems sporto fiziologo kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sporto fiziologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti sporto fiziologo darbą.
Asmuo, įgijęs sporto fiziologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti nustatyti ir įvertinti įvairių fizinių pratimų fiziologinius poveikius žmogaus organizmui, juos analizuoti, koreguoti, nustatyti ryšį tarp fizinio pajėgumo, fizinio aktyvumo ir sveikatos, individualius skirtingo amžiaus ir lyties su sveikata susijusio fizinio aktyvumo ypatumus, fiziologinius krūvio dozavimo principus, sveikatos testavimo ir vertinimo fiziologinius metodus, atskleisti pagrindinius fiziologinius procesus, vykstančius organizmo sistemoje, analizuoti pagrindinius fiziologinius procesus ir jų reguliavimo mechanizmus, vykstančius įvairaus amžiaus ir lyties žmonių organizmo sistemose, fiziologinės ramybės bei raumenų veiklos metu, savarankiškai organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus sporto fiziologijos ir giminingose sporto biologijos srityse, sporto biologijos žinias, tyrimo metodus ir rezultatus taikyti kūno kultūros, sporto, sveikatos ugdymo darbe;
- žinoti žmogaus organizmo pagrindines sistemas ir organų funkcijas, jų reguliavimo mechanizmą, bendrąją žmogaus raumenų veiklos fiziologiją, pagrindinius fiziologinius procesus ir jų reguliavimo mechanizmus, vykstančius įvairaus amžiaus ir lyties žmonių organizmo sistemose, fiziologinės ramybės bei raumenų veiklos metu, tinkamiausius tyrimų metodus, taikymo būdus sveikatos ugdymo darbe, fiziologinius krūvių dozavimo principus, sveikatos testavimo ir vertinimo fiziologinius metodus;
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Sporto fiziologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sporto fiziologijos studijų programą.
Norintiems siekti sporto fiziologo kvalifikacijos reikia turėti biologijos arba sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sporto fiziologu nėra pripažįstami.
Įgiję sporto fiziologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti sporto fiziologo darbą visuomeniniuose ir privačiuose sveikatingumo ir laisvalaikio organizavimo bei visuomenės sveikatos ir mokymo centruose, švietimo ir bendrojo lavinimo įstaigose, įvairiose sporto organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju