Mokymo programos
Matematika
Valstybinis kodas: 62101P102
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji matematikos magistrantūros studijų programa skirta rengti matematikos magistrus, gebančius dirbti mokslinį tiriamąjį darbą matematikos ir su ja susijusiose veiklos srityse, dėstyti matematiką kolegijose bei universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji matematikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: sluoksniuotų erdvių sietis, harmoninę analizę, abstrakčiąją algebrą, atsitiktinius procesus, tikimybių teoriją ir statistiką, tiesinius operatorius ir taikomuosius studijų dalykus: duomenų analizę ir eksperimento planavimą, pasirenkamuosius algebros, geometrijos dalykus.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 29 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai išbandomi sugebėjimai dėstant matematiką universitete.
Programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus matematikos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti fizinių arba socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Matematikos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti matematikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju