Mokymo programos
Statistika Ir Operacijų Tyrimas
Valstybinis kodas: 62101P202
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos statistikus, atitinkančius šiuolaikinės žinių visuomenės reikalavimus bei galinčius tenkinti Lietuvos ir ES ekonomikos poreikius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statistikos ir operacijų tyrimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: taikomąją statistiką, fiziologinių sistemų dinamiką, matematinius modelius ekologijoje, stochastinius modelius fizikoje, operacijų tyrimą, erdvinę statistiką, ekonometriką, sistemų identifikavimo metodus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus statistikos ir operacijų tyrimo studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Statistikos ir operacijų tyrimo programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti statistikos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos ir operacijų tyrimo specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti statistiko darbą.
Asmuo, įgijęs statistikos ir operacijų tyrimo specialisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti įvairiausius statistinius duomenis, gaunamus stebint ekonomines bei gamtines sistemas, priimti optimalius sprendimus, neturint pilnos informacijos apie tiriamas realias sistemas, valdyti šiuolaikines technologijas minėtų uždavinių sprendimui, taikyti statistinius ir matematinius metodus gamtos ir socialiniuose moksluose, panaudoti šiuolaikines informacines technologijas, sprendžiant realių procesų matematinio modeliavimo uždavinius;
- žinoti naujas ir reikšmingas statistikos ir matematikos mokslų tyrimų problemas, geografines informacines technologijas, statistinius ir matematinius metodus gamtos ir socialiniuose moksluose, matematinius modelius;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Statistikos ir operacijų tyrimo specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statistikos ir operacijų tyrimo studijų programą.
Norintiems siekti statistikos ir operacijų tyrimo specialisto kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statistiku nėra pripažįstami.
Įgiję statistikos ir operacijų tyrimo specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti statistikais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, statistikos departamente ir jo regioniniuose padaliniuose ir panašia veikla užsiimančiose organizacijose, taip pat analitikais bankuose ir telekomunikacijų organizacijose, vidurinio ir specialiojo lavinimo mokyklose bei universitetuose ir mokslinių tyrimų įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju