Mokymo programos
Ekspertiniai tyrimai
Valstybinis kodas: 62101S102
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa suteikia žinių ir įgūdžių, leidžiančių tęsti mokslinę veiklą, dirbti analitinį ir ekspertinį darbą, efektyviai panaudoti gautas žinias dirbant įvairiose teisėsaugos institucijose arba dirbant privačiuoju ekspertu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekspertinių tyrimų specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: įrodymų teoriją, nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorines ir praktines problemas, kriminalistiką ir naujas nusikaltimų technologijas, teismo ekspertologiją, trasologinę ekspertizę, balistinę ekspertizę, raštotyrą, dokumentotyrą.
Praktinės studijos nenumatytos, tačiau dalis užsiėmimų vyksta ekspertinėse kriminalistinėse įstaigose.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekspertinių tyrimų studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekspertinių tyrimų studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teisės magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti eksperto, analitiko, mokslininko, kriminalisto darbą.
Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti pagrindinių kriminalistinių ekspertizių metodikas, ekspertinių tyrimų metodologiją, analizuoti mokslinius faktus, specialiąją literatūrą ir jų pagrindu numatyti tam tikrų mokslinių tyrimų perspektyvas;
- žinoti šiuolaikines mokslo ir technikos tendencijas, jų taikymo galimybes teisėsaugos institucijų veikloje bei ekspertinėje veikloje, Lietuvos ir Europos ekspertinių institucijų tikslus, uždavinius ir funkcijas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes;
- mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekspertinių tyrimų programą.
Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacijos, reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys be tradicinių teisinių profesijų gali dirbti ekspertinį bei mokslinį analitinį darbą, gali dirbti ekspertu (įskaitant privatų ekspertą), gali dirbti teisėsaugos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju